Articles

Sigge Arkkitehdit ja uusi Kupittaan Kampus

Mitä koulusta tulee mieleen rakennuksena ja tilana? Kenties luokan valkoiset seinät, liitutaulu, pulpettimatriisi ja piirtoheitin? Loputtomat käytävät, joita rytmittävät ovet, naulakot ja rähjäinen ilmoitustaulu? Kauhtuneen laitosmaiset mielikuvat ymmärtää, sillä oppimisympäristöjen renessanssi on vielä suhteellisen tuore juttu. Turkulainen Sigge Arkkitehdit on ollut mukana luomassa uuden sukupolven ja suuren mittakaavan koulutuskeskittymää Turun Kupittaalle. Juttelimme hankkeesta toimiston väen kanssa, ja samalla taisi selvitä myös Siggen salaisuus.

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen toinen pääjulkisivu avautuu Turku–Helsinki-moottoritielle.

Koulut eivät enää ole ennallaan, vaan seuraavat muuttuvaa maailmaa. Uudenlainen ajattelu hakee synergiahyötyä halki yhteiskunnan sekä kaventaa koulu- ja työelämän välistä kuilua. Tämä näkyy ilmiselvästi myös Kupittaan kampuksen suunnittelussa.

"Kampuksen uudisrakennuksesta muodostuu eräänlainen hub-rakennus, jossa lukuisat koulutusalat, tutkimus ja liike-elämä kohtaavat. Kampuksen sijainti Tiedepuistossa opiskelijoiden, yritysten ja yhteisöjen keskellä on oleellista," kuvailee Sigge Arkkitehtien kehityspäällikkö, arkkitehti Aino Koivunen.

Muhkea ja muuntautuva

Vuonna 2020 valmistuvan uudisrakennuksen pääkäyttäjä on Turun ammattikorkeakoulu, ja tiloihin muuttaa myös liuta yrityksiä. Käynnissä on Turun seudun suurin rakennushanke: uutta kerrosalaa syntyy peräti 30 000 k-m2. Lisäksi uuden kampuksen merkitystä nostaa koko Kupittaan alueen vahva kasvu.

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen avara, valoa tulviva aula toimii opiskelijoiden ja muiden käyttäjien yhteisenä olohuoneena. Tiedon portaat tarjoavat spontaanin lepo- ja kohtauspaikan hektisen koulupäivän tiimellyksessä. Rappuset kätkevät alleen esittävän taiteen monitoimitiloja.

Uusi kampusrakennus sijoittuu keskeiselle paikalle aivan vauhdilla kasvavan Kupittaan sydämeen, loistavien liikenneyhteyksien äärelle.

Harjakorkeuteen noussut rakennus kätkee konstailemattoman kuorensa sisään sitäkin monisyisempää toiminnallisuutta: Katutasoon sijoittuvat muun muassa eri koulutusalojen laboratoriotilat, ykköskerrokseen monipalvelupiste, lounge ja muunneltavia projektitiloja. Myös alimpia kerroksia yhdistävien Tiedon portaiden käytännöllisyys on viety seuraavalle askelmalle, sillä tarvittaessa ne toimivat tapahtumakatsomona. Tilat vaativat kautta linjan muuntojoustavuutta ja toimintojen integrointia. Muunneltavuus on myös varautumista tulevaan – jotteivät menneisyyden mielikuvat enää palaisi.

Vaativaa, mutta sitäkin antoisampaa

Innovatiivisen oppimisympäristön suunnittelu vaatii ennen kaikkea tulevien käyttäjien kuuntelua, sillä heillehän tila luodaan. Sigge Arkkitehdit omaksui vuorovaikutteisuuden tärkeyden jo aikoja sitten, mutta Kupittaan kampus on vaatinut suunnittelutiimiltä aivan erityisen herkkiä tuntosarvia heti luonnosvaiheesta alkaen.

Kampusalueen sisäisenä kevytväylänä toimii vihreä Ströget, ja rakennukset liittyvät toisiinsa värikkäin yhdyskäytävin. Porrastetuille terasseille pääsee nauttimaan virkistävästä ulkoilmasta.

"Hankeryhmä on ollut niin valtava. Yhteistyö on kuitenkin ollut alusta asti sujuvaa, ja innostavia ehdotuksia on tullut monesta suunnasta. Kaiken kukkuraksi tavoitteet on hilattu korkealle: esimerkiksi kestävä suunnittelu, ympäristöasiat ja LEED-vaatimukset on huomioitu huolella", tähdentää kampushankkeen mallinnuksesta vastannut arkkitehti Anna Nirkkonen.

BIM mahdollistajana

Sigge sai projektin harteilleen Turun Teknologiakiinteistöiltä pitkän ja hedelmällisen yhteistyön jatkumona. Siggeläisten vahvuuksia ovat nykyaikainen tietomallityöskentely ja tiimityö, jotka toimisto valitsi aikoinaan strategisten tavoitteidensa työkaluiksi. Tämän ideologian turvin myös Kupittaan kampuksen hankeryhmä on saatu puhaltamaan yhteen hiileen ongelmien purkamiseksi.

"Tietomallinnuksen hyödyt näyttäytyvät meille päivittäin, ja ennen kaikkea BIM takaa hankkeiden hallittavuuden ja suunnittelulaadun. BIM on meille rutiineja ja toimintakulttuuria, eikä ainoastaan isoja hankkeita varten", painottaa Siggen osakas, arkkitehti Jani Vahala.

Sigge on uranuurtaja modernien teknologioiden hyödyntämisessä. Tekniikan ehdoilla ei kuitenkaan mennä, vaan työkalut tarjoavat uudenlaista havainnollisuutta ja madaltavat osallistamisen kynnystä.

Tietomallintamisen työkaluksi Sigge on valinnut ARCHICADin. Tehokas työskentely perustuu toimivaan aloituspohjaan, joka luo ja ylläpitää hioutuneita työtapoja.

Laadukkain tietomallikaan ei silti ole maallikolle havainnollinen sellaisenaan, vaan sen sisältämää tietoa suodatetaan ja visualisoidaan mahdollisimman todentuntuiseksi. ARCHICADin rinnalla Sigge hyödyntää nykyajan teknologioita, kuten BIMx-malleja työmaalla sekä yhdistelmämalleja ja virtuaalitodellisuutta osallisten kanssa kommunikointiin. Hankeryhmä onkin näin saatu osallistumaan innolla projektin eri vaiheisiin.

Yhteistyöllä ylemmäs

Siggen voi hyvin laskea mukaan BIMin lipunkantajiin. Toimisto on aktiivinen erilaisissa kehityskuvioissa, kuten useammassa KIRA-hankkeessa. Sigge touhuaa herkeämättä myös Rakennustiedon ja buildingSMARTin kanssa sekä kehittää rakennusten ylläpitomalleja. Haalimaansa tietoa Sigge testaa ja pilotoi oikeissa hankkeissaan.

Sigge Arkkitehtien henkilöstömäärä on kasvanut viime aikoina uudelle kymmenluvulle. Aurajoen rannalla, entisessä Auran panimossa sijaitsevat päätoimitilat on remontoitu valoisan nykyaikaisiksi, mutta vanhaa kunnioittaen. Nykyään Siggellä on myös haaratoimisto Helsingissä.

Käytännön esimerkkinä siggeläiset osallistuivat – M.A.D.in ohella – hiljattain päättyneeseen ASU-digi-hankkeeseen, jonka tuloksena syntyi aloituspohja tietomallin automatisoidumpaan tarkistukseen.

"Olemme tehneet M.A.D.in kanssa muutakin kehitystyötä, kuten erilaisia objekteja. Lukuisat koulutukset ja seminaarit ovat olleet hyödyllisiä. Kotimainen, helposti lähestyttävä ohjelmistoasiantuntija on suuri etu", toteaa Aino Koivunen.

Siggen sielu

Harva tietää, että Sigge Arkkitehdit on perustettu jo 1950-luvulla. Pitkä, menestyksekäs historia on toki kartuttanut toimiston tunnettuutta ja asiakaskuntaa, mutta siggeläiset eivät todellakaan ole tuudittautuneet menneeseen. Jatkuva valppaus, dynaaminen toimintakulttuuri ja kehitystyö ovat pitäneet toimiston eturintamassa. Nykyään Siggellä on painava jalansija maan suurimpien arkkitehtitoimistojen joukossa.

Sigge on aktiivinen aina kaukomaita myöten. Tässä esimerkkinä on lomakeskuksen konseptisuunnitelma Lähi-idässä. Kohde on työstetty yhteistyössä Admareksen kanssa.

Laaja ja uskollinen asiakaskunta tarkoittaa myös avaraa työkenttää. Siggen kohdalla ei henno puhua pelkästä rakennussuunnittelusta, sillä kokonaisuuteen nivoutuvat niin sisustusten, maankäytön kuin saneeraustenkin suunnittelu. Vankka tietomalliosaaminen on luontaisesti johtanut myös BIM-koordinointiin ja -managerointiin.

Siggen työnäytteiden joukossa on myös erikoisempia kohteita, kuten kelluvia taloja ympäri maailmaa, parametrista arkkitehtuuria ja urheiluareenoita. Sigge osallistuu usein niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin kilpailuihin, ja menestystä onkin kertynyt roppakaupalla.

Tutka päällä

Viime vuosina Sigge on ollut eräs nopeimmin kasvavista suomalaisista arkkitehtitoimistoista. Työntekijöitä on lähes kuusikymmentä, ja toimitilojakin on pitänyt vaihtaa. Sigge panostaa vahvasti tulevaisuuteen – ja tulevaisuuden tekevät ennen kaikkea motivoituneet ihmiset.

"Haluamme satsata nuoriin ja erikoisosaajiin sekä aurata mielekkäitä urapolkuja. Tiimi on tasaväkinen, eikä hierarkiaa juuri ole. Eniten ihmisiä motivoi työssä onnistuminen. Sitä yritämme kaikin tavoin tukea", kiteyttää Siggen hallintojohtaja Juha Kuokkanen.

Author image

About Ville Nikunen

Ville Nikunen is a Communication Designer & Educational Relations Manager at M.A.D. He is a creative mind and passionate about writing, architecture, graphic design and making music. For a decade, Ville's job at M.A.D. has been to create appealing visuals and interesting stories within the AEC industry and the BIM world.
  • Finland