Reviews

BGMD – Building Geometry Model Definition

Uanset om datagrundlaget for opbygning af 3D-modeller er rådgiverens traditionelle, manuelle opmåling, eksisterende 2D materiale eller meget præcise data fra en landmåler, vil den faktiske model altid være et gennemsnit af virkeligheden.

I modelleringsprocessen tages der mængder af beslutninger. Dels for at vise det mest korrekte billede af virkeligheden, men også for at modellen bliver brugbar til projektering.

Viden om beslutnings-matrice, nøjagtighed, baggrund for dataindsamlingen samt modelleringsmetoder er derfor vigtigt at overlevere til slutbrugerne af modellen for at kunne bruge modellen på den mest hensigtsmæssige måde.

Branchens mest brugte klassifikationer til at definere modellers detaljeringsniveau er ofte opdelt for detaljeret eller uhensigtsmæssigt. BIM Equity har derfor udviklet BGMD - Building Geometry Model Definition - til klassifikation af geometrimodeller.

BGMD er omdrejningspunktet i alle vores projekter og bruges som et dialogværktøj mellem BIM Equity, kunden, landmåler, modellører, KS-teamet og slutbrugeren.

© BIM Equity

For hver bygningsdel angives detaljeringsniveau, modelleringsmetode, opmålingstolerance samt databaggrund eller indsamlingsmetode.

Sammen med BGMD bruger vi vores ‘Best Practices’-beskrivelser for at sikre, at modelleringsmetoderne ligger så tæt op ad kundens som muligt - og som desuden visualiserer eventuelle forskellige metoder.

© BIM Equity

Se mere om BGMD på www.bimequity.dk under Ydelser > Modellering > Sikkerhed for kvalitet.

BIM Equity har mange års erfaring med en lang række ydelser, som med sikkerhed også kan hjælpe dit projekt godt i mål. Vil du vide mere om vores ydelser eller tale med en ekspert?

Om BIM Equity

I BIM Equity rådgiver, udvikler og uddanner vi bygherrer, rådgivere og entreprenører. Dette ved at vi er leverandør af nogle af branchens bedste design- og projekteringsværktøjer samt leverandør af en række ekspertydelser indenfor IKT, implementering, modellering og dokumentation.

I tæt samarbejde med vores kunder løfter vi konstant vidensniveau, produktivitet og kvalitet i byggeriet til et højere niveau. Uanset startpunkt. Uanset ambition.

Author image

About Jonas Salih

Jonas Salih is CEO at BIM Equity A/S. With experience from a large number of complex projects that have placed heavy demands on the consultants and the technology they are required to use to optimize the process, a passion to improve and develop the industry has risen inside Jonas. With BIM Equity he aspire to create better conditions for process and collaboration - together!