Articles

BIM kravprocess hos Skanska

Joel Öman arbetar med BIM och digitalisering och är ansvarig för Solibri-processen på Skanska. Företaget har numera skapat ett eget BIM-kravflöde som förtydligar hur man vill använda projektinformationen till produktion med hjälp av 3D-modellerna.

Skanska har utvecklat egna regelsamlingar i Solibri för att säkerställa att företagets krav uppfylls i projekten de är involverade i. Som digital ledare har Joel optimerat en metod för hur Skanska arbetar med granskning av handlingarna i projekten. Även mängdavtagning sker i Solibri, där man har skapat färdigbyggda recept som underlättar för kalkyl. Fönsterbeställningar görs också direkt ur modellen för leverans.

"Kraften i att titta på en 3D-modell, istället för att stirra på en ritning som lätt kan missförstås," är en av Joels favorittekniker.

För att fler ska kunna dra nytta av 3D-modellen är visualisering ett nyckelord. Joel beskriver hur man arbetar med detta genom hela byggprocessen där Solibri spelar en viktig roll. Han är även programansvarig för Solibri på Skanska och arbetar aktivt med digitalisering av byggprocessen.

Skanska tog tidigare ett strategiskt beslut att samla BIM-koordinatorerna - där Joel var en av dem - och knyta dem närmare produktionen. Tanken var att fler skulle kunna dra nytta av modellerna. Därför har man numera formulerat en tydlig kravställning för att skapa ett effektivt digitalt arbetssätt som består av den egna kravspecifikationen; 3D-modeller, BIP-koder, granskning och därefter vidare ut till produktionen. Ett återkommande krav är att man använder 3D-modellen genom hela projekteringen.

Med Solibri säkerställs modellens data

Den tidigare CAD-manualen hos Skanska har i dag utvecklats och anpassats till den information som man vill få ut av modellerna i projekten. Det illustreras tydligt med dess namn - Kravspecifikation Modell & Informationshantering, KMI. 3D-modellerna kontrolleras mot de uppställda kraven i specifikationen för att säkerställa informationsmängden; vilka data som är med och om dessa behöver uppdateras. För den processen används Solibri - som Joel menar är fantastiskt att arbeta med då det är så visuellt. Det är enkelt att upptäcka och visa på var eventuella fel och kollisioner finns i modellen vid en samgranskning.

Enklare att mängda

Överblicken som Solibri ger förenklar mängdavtagningen bland annat med färdigskrivna recept där byggdelarnas olika egenskaper finns tillgängliga. Detta exemplifierar Joel tydligt och berättar om en av deras samarbetspartners som levererar fönster där utskriften från Solibri fungerar som en beställning av de fönstertyper som ska vara i byggnaden. "Ett snyggt samarbete där hela kedjan knyts ihop," menar Joel.

Visualisering direkt på byggarbetsplatsen

3D-modellen fyller också en viktig funktion på arbetsplatsen på flera sätt. För arbetsledaren är modellen ett stöd när en produktiv byggordning ska tas fram och visa på nästa steg i processen. Information kan läggas till direkt i modellen. En annan viktig funktion är att modellen visar var på byggnadsplatsen det kan uppstå problem under arbetsprocessens gång - till exempel att genomföra en installation. Modellen har en viktig uppgift då den visualiserar informationen som inte en ritning kan göra. Joel påpekar att en underentreprenör ofta vill utföra sitt jobb på kort tid och gå vidare till nästa projekt. Med hjälp av Solibri och modellen är det enkelt att visuellt visa vilken turordning som måste gälla på arbetsplatsen för att allt ska bli korrekt från början.

Att presentera projektet på byggsamordningsmöten med hjälp av Solibri visualiserar modellen och förenklar byggprocessens olika faser.

Author image

About Patrik Mälarholm

Patrik is a construction engineer and has been working with 3D/BIM with Archicad since 1995. Patrik is also a co-founder of Nolliplan and is now focusing on helping the construction industry to add cost and time to BIM.
  • Sweden