Reviews

BIMx Model Transfer – hypermallin koti

ARCHICAD-ylläpitosopimukseen sisältyvän BIMx Model Transfer -palvelun ja sen 5 Gt:n tallennustilan mahdollisuudet laajenivat, kun sivustolle lisättiin suora mallien katselumahdollisuus. Mallien ja piirustusten jakelu katseltavaksi ei voi tästä paljoa helpottua – vai voiko? Lisäksi herää kysymys, onko rakennusten esineiden internet tässä.

BIMx Model Transfer -sivut. Play-nappi osoittaa, että mallia voi katsoa selaimessa.

Sivuston oikeasta ylänurkasta luodaan tunnus (Sign up) tai kirjaudutaan tiliin (Sign in). Kuka tahansa voi kokeilla sivujen toimintaa katselemalla julkisessa bimx.graphisoft.comissa olevia malleja. Täältä myös ladataan malleja ja katselusovelluksia omalle laitteelle. Julkiselle sivustolle on mahdollista julkaista myös ilman ylläpitosopimuksellista ARCHICADiä – esimerkiksi opiskelijalisenssin GSID-tunnisteella.

Mikä on BIMx Model Transfer Site?

Virallisin termein Graphisoftin BIMx Model Transfer -sivusto on niin sanottu pilvipalvelu, jossa käytössä on ohjelman valmistajan tarjoama palvelintila. Sivustolla jokaisella ylläpitosopimusasiakkaalla on mahdollisuus ottaa käyttöön yrityksen yksityinen sivu.

Käyttöönotto

Palvelu otetaan käyttöön luomalla ja yhdistämällä yrityksen tiliin kullekin käyttäjälle GSID-tunniste, jolla kirjaudutaan sisään. Ensimmäisestä kirjautuneesta tulee yrityksen lisenssien ”omistaja/pääkäyttäjä”, jonka tehtävä on kutsua ja ylläpitää tilin käyttäjiä. Roolin voi toki myöhemmin vaihtaa toiselle käyttäjälle.

Sivustolle voi luoda selaimessa kansiot, joihin mallit ladataan. Jos portaaliin on kirjauduttu, se näkyy ARCHICAD 22 -käynnistysikkunassa. Ensimmäisen kerran sivustolle kirjauduttaessa – tai muuta Graphisoftin tunnistautumista edellyttävää palvelua käytettäessä – kysytään autentikointiavainta, joka on lähetty yhteyshenkilölle lisenssitilauksen yhteydessä. Yhdistettynä GSID eli käyttäjän sähköpostiosoite, autentikointiavain ja yrityksen lisenssi muodostavat sivuston käyttöön oikeuttavan tunnisteen.

Autentikointiavain ja sitä kautta lisenssin tilaustiedot, ylläpito ja omistajarooli kannattaa säilyttää huolellisesti oikean henkilön hyppysissä. Yleistyvä ohjelmistopohjainen lisenssikin kiinnitetään käyttäjän GSID-tunnisteeseen.

Miten sivun sisällöntuotanto toimii?

BIMx Model Transfer -sivustolle julkaistaan hypermalleja suoraan ARCHICADistä. Helpoiten tämä käy valikkorivin kohdasta Arkisto – Julkaise BIMx-hypermalli, 3D-välilehden ollessa esillä. Sarjasta muodostuu julkaisusarja Projekti-ikkunaan.

Projektin kotisivu BIMx Transfer -sivuilla.

Jatkossa sarjan sisältömuutokset päivittyvät Model Transfer -sivustolle ja sitä kautta mallin ladanneille julkaisemalla hypermalli uudestaan. Sisältöä voi muokata Järjestelyn avulla ja näkymiä lisätä normaalisti. Projektiin voi luonnollisesti luoda useita rinnakkaisia, erisisältöisiä sarjoja, jotka voivat sisältää esimerkiksi viitteenä tuotua muiden suunnittelualojen IFC-mallien sisältöä.

Hypermalliin muodostuu automaattisesti linkit 3D-näkymien, pohjien, leikkausten, julkisivujen, taulukoiden ja planssien välille. Hypermallien linkit toimivat tällä hetkellä katsottaessa mallia mobiililaitteen BIMx-sovelluksella.

Hyperlinkit syntyivät, ja niihin siirryttiin piirustusplanssille sijoitetusta elementtitaulukosta. iOS-sovellus sisältää hyperlinkkejä, joita selain ei tue (vielä?).

Useita katselinvaihtoehtoja

BIMx-mallien katseluun on nykyään kolme vaihtoehtoista välinettä: tietokoneelle asennettava katseluohjelma (Mac/Win), WebGL:ää tukeva selain tietokoneessa (Mac/Win/Linux/Chromebook) sekä BIMx-mobiilisovellus (iOS/Android). Käytännössä laitevaatimukset täyttyvät lähes kaikissa nykyaikaisissa, alle kaksi vuotta vanhoissa tietokoneissa.

Projektin kotisivu tai projektipankki – miten haluat

Tekijälle lähtee automaattisesti sivun linkillä varustettu sähköposti, kun hypermalli on julkaistu tai päivitetty. Sivustolle ilmestyy projektin tunnuskuva tai julkaisusarjaan tallentunut 3D-näkymä. Sivulinkin voi jakaa haluamallaan tavalla. Sivustolla näkyy myös upotuskoodi (punainen nuoli), jolla suunnittelija tai tilinomistajayritys voi asettaa mallin katseltavaksi omille kotisivuilleen.

Sivustolla näkyy myös upotuskoodi (punainen nuoli), jolla suunnittelija tai tilinomistajayritys voi asettaa mallin katseltavaksi omille kotisivuilleen. Download Model lataa mallin tietokoneelle tai laitteelle.
Vasemmalta hierarkiasta valitaan näkymä ja painetaan alle ilmestyvää nappia – esimerkiksi Click to view 3D.

Vasemman laidan hierarkian kautta voi vaihtaa seuraavan näkymän selaimen koko sivun tilassa. Peräkkäisissä näkymästä toiseen siirtymisissä toimivat myös alareunan nuolet.

Kun piirustus tai 3D-näkymä on latautunut selaimen välimuistiin, sitä voi tutkia. Osoittamalla näkymänimen viereistä Info-painiketta näkyvät projektin tiedot.

Osa Graphisoftin ekosysteemiä

Graphisoftin ekosysteemi muodostuu kolmesta osasta: ARCHICAD, BIMx ja BIMcloud. Jos projektissa käytetään täyttä BIMcloudia, voi mobiililaitteeseen ladatusta BIMx-mallista liittyä BIMcloud-tiimityöhön – samalla palvelinosoitteella ja tunnuksella kuin ARCHICADistä. Tällöin tiimin pikaviestit toimivat mobiilisti.

Jos sarja, jonka tulos kyseinen BIMx-malli on, julkaistaan uudestaan Model Transfer -sivulle, ehdottaa mobiililaite muutosten päivittämistä malliin. Mikäli BIMx-tiedosto tallennetaan tiedostoksi, siirtyy aina koko sisältö. Model Transfer -sivulle versio päivittyy siis kevyemmin.

Graphisoftin ekosysteemin linkitysmahdollisuuksia.

BIMcloud-ratkaisu eli ARCHICAD-tiimityö on niin sanottu yksityinen pilvi, jonka asiakas luo asentamalla BIMcloudin haluamaansa paikkaan. Maksuton Basic-versio on tarkoitettu pienyritysten sisäverkkoon. BIMcloudin kehitys keskittyy täyteen versioon, ja Basic sisältää vain rajalliset perusominaisuudet. BIMx toimii sekä tiimityössä että ilman.

Ekosysteemi kehittyy

Kokonaisvaltaisesti käytettynä ekosysteemi muuttaa tietomallit (As-Built) elinkaarimalleiksi ja esineiden internetiksi. ARCHICAD 22 -version julkistuksessa Graphisoftin toimitusjohtaja Viktor Várkonyi kertoi ARCHICAD-Tiimityön historiasta ja tulevaisuudesta. Tiimityö on tullut älykkäämmäksi tekniikan kehityksen myötä. Haasteina ovat olleet tiedonkäsittelyn kapasiteetti ja toisaalta tiedonjakelun vaikeus.

ARCHICAD-tiimityön kehitys

5G-verkkojen ja älylaitteiden kehitys ohittavat molemmat. ARCHICAD, BIMcloud ja BIMx muodostavat rakennusmallien esineiden internetin, johon voi linkittää muiden osapuolten ja toimijoiden sisällöt, kuten huoltokirjan. Tämä mahdollistaa seuraavan sukupolven tiimityön, jota kuka tahansa rakennuksen käyttäjä voi selaimella hyödyntää. Näkemykseni onkin, että tulevat hyödyntämismahdollisuudet kytketään yrityksen BIMcloudiin, ja BIMcloud-BIMx-integraatio takuulla syvenee.

BIMx Model Transfer kehittää alan läpinäkyvyyttä ja samalla sen prosesseja. Aiemmin ammattilaisten ”kammioissa” käytetyt kalliit ja vaikeat ohjelmistot saavat rinnalleen kansalaisversion. Tietomuutosten lisääminen malliin vaatii vain tekniikan käyttöönoton.

Rakentamisen läpinäkyvyys

Sovellukset edellä, selain perässä?

Tällä hetkellä BIMx:n sovellusversioissa on selainversiota enemmän toimintoja. Isoja eroja ovat hyperlinkit sekä BIMcloud-tunnuksilla kirjautuminen, joka tähän tehtyihin oikeuksiin yhdistettynä mahdollistaa tulevaisuudessa jopa tiedon lisäämisen. Myös Tiimityön pikaviestien integrointi selaimeen olisi mielenkiintoinen lisäarvo – käytännössä kaikille projektien osapuolille. Lisäksi erona selainversioon, jossa tulostetaan tietokoneen tulostusasetuksin, toimiii BIMx-sovelluksen maksullisessa versiossa myös langaton tulostus ja mittaaminen niin 2D:ssä kuin 3D:ssäkin.

CDE-järjestelmien synty ja globaali kehitys

BIMx Model Transfer -sivusto on tavallaan Graphisoftin CDE- eli Common Data Environment -toteutus. CDE on yksi näkemys tietomallien ja esineiden internetin tulevaisuudesta. Koska selainten ja keskivertolaitteiden kyvykkyys on riittävän kehittynyt, on mallien käyttö niissä yleistymässä monin eri tavoin. Esimerkiksi Iso-Britannian alueella on CDE-lyhenteellä ennustettu tietomallien jakamista kaikelle kansalle viranomaisten toimesta. Suomessa KIRA-digi-hankkeessa tehty Lupapisteen kaupunkimalli-integraatio on yksi lukuisista maailmalla kehittyvistä järjestelmistä.

Eriytetyt järjestelmät tekevät tehokkuuden kannalta elintärkeästä kommunikoinnista mutkikkaampaa, koska muutos on helpointa tehdä tietomalliin sen luoneessa ohjelmistossa. Sitä mukaa, kun rakentamisessa yleisestä ”kertakäyttöprojekti”-ajatuksesta luovutaan, ja toimintamallit muuttuvat elinkaaren ylläpitoprosesseiksi, muuttuu koko alan toiminta. ARCHICAD-BIMx-BIMcloud-ketju mahdollistaa tämän – alati paremmin.

Author image

About Ville Pietilä

Ville Pietilä is an Archicad and BIM specialist and partner at M.A.D. with over 20 years of experience in the field. He has a trainer certification from the Graphisoft BIM Classes Trainer program.
  • Finland