Articles

Mange af byggeriets digitaliseringsgevinster ligger lige foran vores fødder

Der er igangsat mange initiativer for at effektivisere og digitalisere den danske byggebranche. Tidsperspektivet er ofte langsigtet, men det er også meget lettere at vente på fremtiden end at handle nu. Dette debatindlæg er oprindeligt publiceret i april 2020 udgaven af ArkBYG, der er månedstillægget til Licitationen – byggeriets dagblad.

At byggeriet er præget af dårlig produktivitet og lav digitaliseringsgrad sammenlignet med andre brancher, kommer nok ikke som den store overraskelse for branchens aktører. Heldigvis er der mange gode kræfter, der arbejder på at øge byggebranchens effektivitet gennem digitalisering.

© Pawel Antoni Lange, GRAPHISOFT Center Danmark

Et af de seneste skud på stammen er Build 4.0, der er forankret hos InnoBYG og 23 andre partnere. Det handler bl.a. om 3D-print, droner, robotter, kunstig intelligens, big data, block chain og augmented reality. Mange af disse teknologier er i deres vorden, og kommer sandsynligvis til at spille rolle for fremtidens byggeri, så det er på alle måder et prisværdigt projekt.

Men hvis vi kun fokuserer på de langsigtede gevinster, overser vi muligvis de eksisterende muligheder. I 2009 udgav COWI en rapport for Erhvervsstyrelsen, som konkluderede, at vi i Danmark kan høste en gevinst på 17 milliarder årligt ved at digitalisere byggeriet. Et årti senere har vi stadigvæk ikke indfriet alle fordelene, så måske skulle vi sikre os, at vi kommer i mål med BUILD 3.9, inden vi bruger alle kræfterne på BUILD 4.0.

Men hvad skal der til for, at vi kommer i mål med det, vi ved fungerer? Her er vores fem konkrete forslag:

1 Projektér med BIM-værktøjer
Mange er i gang, men en del halter stadigvæk efter. Når man projekterer digitalt med BIM-værktøjer – f.eks. i Revit eller ARCHICAD – skaber man en digital tvilling af den fysiske bygning. Alle involverede parter bidrager til en BIM-model, der tager højde for bl.a. energiforbrug, lys og konstruktioner. Digital projektering er et velafprøvet, tværfagligt samarbejdsprojekt, og derfor er det vigtigt, at alle inddrages i den digitale proces.

2 Omfavn BIM i de tidlige faser
De digitale tiltag starter ofte alt for sent i processen. Det gør, at centrale beslutninger bliver truffet på et mangelfuldt grundlag. Anvender man BIM i skitserings- og designfasen, høster man fra start gevinsterne, der ligger i at genbruge data og viden. Det er let at gå til og koster ikke det store i hverken software eller hardware.

3 Del data i åbne filformater
Data er guld, og datadeling en central del af det digitale byggeri. Det er afgørende, at teamet arbejder struktureret, f.eks. med klassifikation og udveksling af data via åbne, internationale standarder, som sikrer, at alle har fuld adgang til viden, uanset hvilke software-programmer, de benytter. Det kræver, at man tidligt i processen i udarbejder en IKT-aftale, der præciserer, hvordan projektet struktureres, hvordan man udveksler filer, og hvad, der skal deles, hvornår.

4 Sørg for kvalitetssikring
Det er vigtigt, at man løbende screener for projekteringsfejl. Dette gøres enkelt med regelbaseret kvalitetssikrings-software: Rammer ventilationsrør de bærende konstruktioner? Har rum forkerte funktions-koder, og er der overhovedet plads til de folk, der skal bruge bygningen? Alle disse fejl kan fanges via kvalitetssikring, der håndteres digitalt, så man undgår omkostningstung ventetid.

5. Få mennesket med
Endelig er det vigtigt, at man indtænker det menneskelige aspekt så alle, på tværs af alderskel og fagprofiler, bliver en del af den digitale omstilling. Alt for ofte ser man, at der opstår en opdeling mellem dem, der arbejder BIM-baseret, og dem, der ikke gør det – både internt i organisationen, men også på tværs af værdikæden. En af byggebranchens største udfordringer er netop det tværfaglige samarbejde, derfor er vigtigt at alle forstår deres rolle i den digitale byggesag, så vi undgår et A- og et B-hold.

Vi har hurtigst muligt brug for at nå til BUILD 3.9. Når vi er der, klapper robotterne i deres kolde hænder, mens dronerne loop’er af begejstring, for så er vi endelig parate til BUILD 4.0!

Af Thomas Graabæk, indehaver GRAPHISOFT Center Danmark, Símon Ólafsson, BIM Manager / IKT-leder partner, IKT-LEDERNE ApS IKT-lederne og Tore Hvidegaard, Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt, 3dbyggeri danmark.

Author image

About Thomas Graabæk

Thomas Graabæk has been working 10 years as an architect, with a clear interest in the digital tools used for sketching and detailing, but also with 3D modeling and visualization. Since 2006 he has been working as a BIM Manager, and his main focus has been BIM in general and particularly OpenBIM, trying to bridge collaboration between disciplines and software platforms.
  • Denmark