Articles

Fra BIM til FDVU - enklere enn du tror!

"Kostnader forbundet med prosjektering og oppføring av bygg blir små sammenliknet med drifts- og vedlikeholdsutgifter gjennom et byggs levetid. Det er her de virkelig store mulighetene for innsparinger ligger", forteller Christoffer Rygh Fladby som til daglig arbeider med BIM og FDVU i GRAPHISOFT Norge.

Han får støtte av teknisk sjef i selskapet, Frode Saltkjelvik, som poengterer at hele 80 prosent av byggene vi skal drifte de neste 40 årene er allerede ferdig bygget:

"Det snakkes mye om BIM modeller i forbindelse med nye bygg. Vi ønsker å sette fokus på verdien av å utvikle BIM modeller av eksisterende bygningsmasse."

Fordelene er mange: Eiendomsforvalteren som skal leie ut næringslokaler, vaktmesteren som skal pusse opp og bestille materialer, eller innkjøperen som skal bestille renhold. Fortsatt forholder et flertall av bestillere seg til utdaterte tegninger, eller de må måle opp arealet på nytt for egen maskin - hver eneste gang. Det kan være mye å spare på å ha korrekt oppmålt areal.

"Så hvordan kommer man i gang?"

Trenger ikke være veldig komplisert

GRAPHISOFT Norge kjenner bygg- og eiendomsbransjen svært godt og har samarbeidet med byggherrer, arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter og husbyggere siden ARCHICAD ble lansert på det norske markedet i 1993. Nå ønsker de å kommunisere at det ikke trenger å være veldig komplisert å komme i gang med BIM modellering.

"Enkelte kan oppleve det litt avskrekkende av å lese om storslåtte nybygg som prosjekteres og ferdigstilles i BIM med en fullverdig digital tvilling", forteller Saltkjelvik. "Det er fantastisk at teknologien har kommet så langt at dette er mulig, men mange opplever at det er fjernt fra deres hverdag. De fleste byggherrer, forvaltere og utleiere har andre utfordringer og behov, og for mange er det viktigste første skrittet for å komme i gang med å digitalisere utdaterte tegninger."

Areal trumfer alt

"De fleste spør om det er dyrt å komme i gang, forklarer Fladby."

"Vi ønsker å vise at det kan være mye å spare, selv tidlig i prosessen, og med ganske enkle BIM modeller. I GRAPHISOFT bruker vi å si at areal trumfer alt", forteller Fladby. "En fullstendig oversikt over arealet er den viktigste grunnen til å komme i gang med BIM. Areal er utgangspunktet når bygg og eiendommer omsettes eller leies ut. Pris på kostnader og utgifter estimeres etter areal."

Når modellene først er laget er det enkelt å høste andre gevinster. Noen bruker 3D modellene til i salgsarbeid for å kunne visualisere bygget for potensielle leietakere. I BIM er det enkelt å prosjektere nye, alternative løsninger for å imøtekomme leietakers ønsker og behov.

Et annet eksempel på ekstragevinst vil kunne være at ARCHICAD gjør det enkelt for utleier og byggherre å selv gå inn å oppdatere brann og rømningsveier ved oppgradering av et bygg. BIM modellen tas også i bruk når søker til kommunen om tillatelse til å oppgradere bygningsmassen. Med modeller vil man også kunne utføre regelsjekk og kontrollere at kravene til universell utforming innfris.

BIM litt etter litt

"Begynn med det tegningsgrunnlaget du har", sier Saltkjelvik. Han mener det er viktig at arbeidet med å modellere i BIM står i forhold til gevinsten man sitter igjen med til slutt.

Drag and drop funksjonen i ARCHICAD gjør det mulig å enkelt lage modeller ved hjelp av tegningene du har fra før, forklarer Saltkjelvik. Han understreker at det skal være enkelt å komme i gang med BIM, og tar til orde for å begynne i det små. BIM modellen kan berikes og bygges ut etter hvert som det er behov for det.

ARCHICAD er kompatibelt med over 40 filformater. Dette gjør at programmet kan håndtere de fleste underlag. Innebygde verktøy og funksjoner gjør at programmet effektivt kan skape digitale modeller av eksisterende bygg.

Modellen vil kunne brukes til fortløpende regelsjekk og kontrollere at kravene til universell utforming innfris.

Lett å ta i bruk

ARCHICAD ferdig tilpasset for prosjektering i Norge og derfor lett å ta i bruk. Allerede etter et 3 dagers kurs er man i gang.

"Vi tar alltid en samtale innledningsvis for å kartlegge behov", forteller Fladby og peker på at det er stor variasjon i forhold til hvilke behov man har tanke på kompleksitet. Det er heller ikke uvanlig at dette kan endre seg underveis.

Han oppfordrer alle som har spørsmål i forhold til hvordan de kan komme i gang med BIM til å ta kontakt.

Author image

About Eline Navrestad

Eline Navrestad is a journalist from Norway.
  • Norway