Articles

Brommabygge med BIM-koll

Fastighetsbolaget Sagax bygger, tillsammans med byggbolaget In3prenör och teknikkonsulten Bengt Dahlgren, huvudkontor och butiker för VVS-grossisten Dahl i kvarteret Gjutmästaren 8. Nyckeln stavas BIM och IFC.

Flygbild över området. Bild: Bengt Dahlgren

I Ulvsundaområdet, i det kvarter som tidigare härbärgerade Flygtekniska försöksanstalten (FFA), håller just nu en byggnad i fyra plan samt en hall med inlagda entresoldelar på att uppföras. Fyravåningsdelen ska befolkas av Dahls huvudkontor och hallen ska innehålla tre butiker, samt lager och garage i en underliggande källare.

Exteriör vy från sydost. Bild: Eppens Arkitektur AB

Entresoldelarna ska inrymma butikernas kontorsdelar. Sammanlagd yta för byggnaden ligger på runt tjugotusen kvadratmeter. Arkitekt för projektet är Eppens arkitektur. Projektet påbörjades 2017 och besiktning är tänkt att kunna ske i december 2020.

Samarbete Onsite

Projektet, som är en totalentreprenad, är ett samarbete mellan Sagax, In3prenör och Bengt Dahlgren där In3prenör och Bengt Dahlgren redan tidigare haft ett samarbete som kommit till nytta även i detta projekt. Fastighetsbolaget Sagax äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Bengt Dahlgren är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad med ingenjörer inom ett flertal discipliner som installation, brand, risk, bygg, fastighet, energi och miljö. In3prenör är ett byggbolag som levererar totallösningar av entreprenader och tjänster inom kommersiellt byggande.

Lunchtorg i Gjutmästaren. Bild: Eppens Arkitektur AB

Bygget är i full gång och både In3prenör och Bengt Dahlgren finns på plats i etableringen Onsite. Robin Svedhem, BIM-strateg/Projekteringsledare hos Bengt Dahlgren, berättar att befinna sig på plats har stora fördelar.

Pausutrymme och pentry. Bild: Eppens Arkitektur AB

Storrumskontor. Bild: Eppens Arkitektur AB

"Det är både bra och nyttigt att sitta på bygget i direkt kontakt med allt som händer och det går snabbt att lösa eventuella kollisioner", menar Robin.

In3prenörs ansvariga för projektet, Mikael Gustafsson och Mikael Nydahl, finns även de Onsite.

Sagax har också en inhyrd representant på bygget som är Jan Johnsson från Ferax Installationsprojekt, vilket är värdefullt.

BIM-strategi, IFC och Solibri avgörande

Stora projekt med många inblandade aktörer kräver utvecklade samarbetsformer. Påfallande ofta har olika intressenter i projekten olika digitala plattformar de utgår ifrån. Detta projekt utgör inget undantag – tvärtom. Då gäller det att finna vägar som kan befrämja en smidig projekthantering. IFC gör att företagen idag kan arbeta i stort sett i valfria programvaror, då IFC blir projektets ”lingua franca” – det gemensamma språket. På liknande vis som att affärsspråket under Romartiden faktiskt i många fall var grekiska.

Snitt hämtat från modellen

Den ena vägen handlar om kunskaper. Att dela med sig av de kunskaper man har och även skaffa ny kunskap. Arkitekten har exempelvis gått på kurs hos Nolliplan för att ytterligare vässa de digitala kunskaperna i relation till projektet. Sedan handlar det om överföring av data. Där har filformatet IFC varit helt avgörande.

"Stommen är prefabricerad av byggföretaget UPB som är baserat i Lettland och IFC-modellen skickades dit och de har arbetat helt utifrån den", berättar Robin Svedhem. "IFC-formatet gör projektet flexibelt, men innebär också att vi kan kvalitetssäkra det vi gör. Vi tar in modellen i Solibri och får på det viset kontroll över eventuella kollisioner, mängder och annat vi behöver. I projektet behövde vi ett antal hål i de prefabricerade balkarna och det var oerhört viktigt att dessa, av både statiska och funktionella skäl, hamnade på exakta platser. In3prenör ville också ha in ett antal extrahål och även i det läget var det väsentligt att det funkade i verkligheten Onsite sedan."

Resultat lobby. Bild: Bengt Dahlgren

Bengt Dahlgren och In3prenör har samarbetat i ett flertal år redan. Byggbolaget In3prenörs digitala strategi har utvecklats i samarbete med byggkonsulten Bengt Dahlgren till ett BIM-koncept och en manual man nu arbetar efter.

"Ett element i denna strategi är att fundera på vad som är användbart. Det är viktigt att sätta namn på allt i bygget och det gör vi via bip-koder. Vi har kört Solibri sedan 2013. Men sedan är det bra att göra aktiva val om vilka av dessa som är viktiga i projektet. I Projektet Gjutmästaren är det vår roll att vara BIM-strateger och projekteringsledare. In3prenör jobbar också i Vico Office så det är värdefullt om synkningen även till Vico fungerar bra", berättar Robin Svedhem.

Snitt insida. Bild: Bengt Dahlgren

"Solibri-Vico-relationen är hjärtat i BIM-strategin. I Solibri kontrolleras kollisioner mellan olika byggelement, olika aktörer och olika intressen. Men man har valt att även lägga in begränsningsregler som Solibri ska kolla upp. Ett exempel på en sådan är avstånd till sprinklerhuvuden. Sprinklerhuvudet måste kunna verka fritt - det är viktigt att inget byggs för nära ett tänkt sprinklerhuvud. En annan faktor som varit viktig är lastningshöjder och regler om detta har också lagts in. Alla dessa regler är resurser som sedan kan användas, om man så önskar, även i kommande projekt."

Produktionsskede med App

Projektet Gjutmästaren har kommit en bit på väg och det har gått fort. Hastigheten på projektet accelererade redan i inledningen av projektet då man handlade upp stommen redan på programhandlingarna, vilket var möjligt då man jobbat i 3D-modell med så pass god kontroll på processen.

Detaljbilder färdiga resultatet. Bild: Bengt Dahlgren

Fasadvy. Bild: Bengt Dahlgren

"Nu håller man på med att bygga innerväggar och göra installationer i projektet. Tanken är att projektet ska vara slutbesiktigat och klart runt jul 2020 så det rullar på. För att ytterligare förenkla för alla inblandade har vi också en visualiserings-app kallad Dalux Field till vilken vi kopplat alla ritningar i pdf och även IFC-modellen. Pdf-ritningarna och IFC-modellen är integrerade så man kan uppleva kopplingen mellan ritning och modellen på ett bra vis. Det underlättar mycket", avslutar Robin Svedhem.

Robin Svedhem. Bild: Bengt Dahlgren

Projektet Gjutmästaren 8 visar på flera ting. Dels att det är värdefullt att ha en digital projekteringsstrategi redan innan ett projekt påbörjas då det kan snabba upp processerna och skapa bättre kontroll av alla flöden – oavsett om man väljer att sätta rubriken BIM på den eller ej. Dels att det är bra om så många som möjligt kan samarbeta så enkelt som möjligt i projekten. Där ser det ut som om IFC kommer att vara en nyckel.

Author image

About Hans Loord

Hans Loord is an experienced Architect SAR/MSA and a seasoned journalist. He began his CAD journey as early as in 1985 and has worked with several different CAD applications over the years. He has also a keen interest for photography, art, politics, communication, design and then some. 
Hans can often be found on Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest or LinkedIn.
  • Sweden