Articles

Rakennetaan hirsirakennuksia yhdessä!

Hirsirakentamisessa on tapahtunut paljon viime vuosien aikana. Painumattoman hirren kehitys on monipuolistanut hirsirakenteiden käyttöä ja vapauttanut suunnittelun painuvien hirsiseinien aiheuttamista haasteista. Näin syntyy monimuotoisempaa arkkitehtuuria, ja hirsirakennusten osuus julkisrakentamisesta on kasvattanut. Mutta miten hirsitalot nykyään mallinnetaan?

Archicad on käytössä valtaosalla suomalaisista arkkitehtitoimistoista. Kun hirsitalotehtaalla on käytössä ArchiLogs- ja ArchiFrame-laajennukset Archicadin rinnalla, saadaan luotua saumaton yhteistyöketju arkkitehtisuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan välille. Sama malli siirtyy suunnittelijalta toiselle ja jalostuu matkalla valmiiksi rakennukseksi.

Lohjan asuntomessuille 2021 nouseva talo, © Studio Rosberg Oy. Toteuttaja: Ollikaisen Hirsirakenne Oy

Yhteistyön sujuvuuden kannalta on suositeltavaa, että talotehdas luo projekteille aloituspohjan, joka on hiottu omaan tuotantoon sopivaksi. Jakamalla tämän aloituspohjan arkkitehdeille tehdas voi varmistua siitä, että käytössä on oikeat rakennetyypit, ja että projekti on luotu tehtaan laatujärjestelmän mukaan. Kun yhteisiin sääntöihin on sitouduttu, jää tehtaalle enemmän aikaa keskittyä omaan tekemiseen ja tehostaa ydinosaamistaan.

Samojen ohjelmistojen käyttö helpottaa myös rakennesuunnittelukuorman jakamista alihankkijoille. Rakennesuunnitteluun erikoistuneet toimistot suosivat Archicadiä ja sen laajennuksia, jotka voidaan räätälöidä yhteensopiviksi eri talotehtaiden tuotantolinjojen kanssa. Uudistuneessa BIMcloudissa yhteistyö tehostuu entisestään.

Lohjan asuntomessuille 2021 nouseva talo, © Studio Rosberg Oy. Toteuttaja: Ollikaisen Hirsirakenne Oy

Ollikaisen Hirsirakenne teki valinnan

Ollikainen Hirsirakenne on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Archicadiä käyttävien arkkitehtitoimistojen kanssa. Projektien määrän kasvettua Ollikaisella ryhdyttiin miettimään, miten suunnitteluprosessi tehostuisi. Yhtenä vaihtoehtona nähtiin ArchiLogs hirsirakenteiden suunnittelussa. Sen turvin rakennesuunnittelija voisi aloittaa työnsä suoraan arkkitehdin Archicad-mallista.

Ollikaisella on menty tuotannossa aina ennakkoluulottomasti kohti uusia toimintamalleja ja -tapoja, ja sama asenne on suunnittelupuolellakin. Näin ollen he päättivät ottaa ArchiLogsin ja ArchiFramen käyttöön, ja niiden räätälöinti ja sovittaminen tuotantoon on hyvässä vauhdissa.

”Kouluista valmistuu Archicad-osaajia huomattavasti enemmän kuin muiden suunnitteluohjelmistojen taitajia. Kesätyöntekijöitäkin löytyy, ja he voivat heti alkaa työskennellä ilman, että ensin pitää opetella ohjelmisto”, toteaa toimitusjohtaja Tero Ollikainen.

Tämä oli yksi painava syy Archicadin valintaan myös yrityksen sisällä tehtävään arkkitehtisuunnitteluun.

ArchiLogs Designer arkkitehdeille

ArchiLogs-hirsilaajennuksesta on saatavilla kevennetty Designer-versio arkkitehtisuunnitteluun. Designer-versio tehostaa hirsirakennusten mallinnusta: seinän korkeuden voi määritellä hirsikiertojen määrän mukaan, ja hirrelle voi määritellä oikeanlaisen hirsiprofiilin.

Laajennuksella voidaan myös jatkaa yksittäisiä hirsiä ja muokata niiden päätyjä. Mukana tuleva hirsikirjasto sisältää muun muassa hirsipilarin ja hirsiaukko-objektin, jolla syntyy esimerkiksi perinteisiä hirsikaiteita.

Designer-laajennuksen avulla arkkitehtisuunnittelija saa tehtyä rakennuksesta tarkemman mallin. Mitä tarkemmin rakennus on mallinnettu oikeilla työkaluilla ja objekteilla, sitä varmemmin se siirtyy rakennesuunnittelijan työpöydälle hirsikaavioiden laatimiseen täydellä ArchiLogsilla.

Author image

About Mikko Kyläkoski

Mikko works for M.A.D. and is ArchFrame and ArchiLogs specialist.
  • Finland