Tips & Tricks

Sådan får du succes med IFC

IFC er grundlaget for øget samarbejde mellem forskellige faggrupper gennem alle byggeriets faser. Se hvordan du får succes med IFC.

Byggeriet bliver kun mere effektivt, bæredygtigt og digitalt, når byggeriets parter benytter de digitale værktøjer, der bedst passer til deres respektive arbejdsprocesser og projekter.

IFC er en forkortelse for Industry Foundation Classes og er et fælles fil-format, der gør det muligt at udveksle informationer på tværs af fag og software-platforme. IFC er således grundlaget for øget, digitalt samarbejde i bygge- og anlægsbranchen. IFC udvikles og implementeres af buildingSMART.

Sådan får du succes med IFC

IFC er er nøglen til at det kan lade sig gøre og her er en række råd til, hvordan du får mest succes med IFC:

 • Anvend den lavest mulige detaljeringsgrad og aftal hvilken detaljeringsgrad I udveksler med i de forskellige faser.
 • Rens modellen for unødige objekter og eksporter kun det nødvendige.
 • Benyt om muligt IFC 2.x.3 Coordination View 2.0.
 • Check altid IFC-filer i en tredjepart IFC-viewer.
 • Komprimer gerne IFC-filen med Solibri Optimizer.
 • Hav aftalegrundlaget på plads.
 • Sørg for, at hele teamet arbejder med samme projekt specifikke nulpunkt (x-, y- og z-koordinat), samme rotation i forhold til nord, og samme etagestruktur uden ekstra konstruktionsplaner.
 • LAD VÆRE MED AT FLYTTE "PROJECT BASEPOINT" I REVIT!
 • Aftal hvilke data, der indgår i hvilke af IFC-filens felter (Data Mapping).
 • Aftal hvilket klassifikationssystem, I anvender på projektet.

Frihed til at vælge dit foretrukne BIM-program

Archicad og de andre BIM-programmer bliver bedre og bedre til at understøtte IFC-udveksling. Ved at følge de ovenstående punkter vil du opleve en smidigere IFC-udvekslingsproces på dine projekter, hvilket giver dig mulighed for at benytte det BIM-program, der bedst understøtter dine behov, mens dine medrådgivere frit kan vælge deres uden at det går ud over samarbejdet.

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
 • Denmark