Articles

BIM i landskabet: Fra ”co-operation til collaboration”

JUUL | FROST Arkitekter er blandt BIM-pionerne i Danmark og udnytter digitaliseringens potentialer til at optimere deres arbejdsgange til glæde for bygherrer, udviklere og brugere, så de kan fokusere på at skabe kreativ og værdiskabende arkitektur. Landskabsarkitekturen har længe været en integreret del af tegnestuens projekter – hvilket blot i disse år manifesteres yderligere ved at BY + RUM + LANDSKAB, nu også anvender BIM gennem alle faser.

JUUL | FROST Arkitekter er organiseret i tre udviklingsafdelinger, BY + RUM + LANDSKAB, BYGNING + BEBYGGELSE og FORSKNING + UDVIKLING, der arbejder tæt sammen på de enkelte projekter. Resultatet er projekter, der er robuste over tid og fleksible til at imødekomme ændrede behov. Det tætte samarbejde mellem de tre afdelinger medfører at alle projekter indgår i en større strategisk sammenhæng, hvor bygninger, landskaber og byrum indgår i et naturligt samspil.

BIM er et redskab til at skabe bedre projekter

I BYGNING + BEBYGGELSE har BIM gennem det seneste årti været naturlig del af workflowet og har blandt andet resulteret i det prisvindende NOVA-projekt på Handelshøjskolen i Örebro. I løbet af de to seneste år er ARCHICAD ligeledes blevet en del af landskabsarkitekternes arbejdsgang – ikke mindst takket være det nye LAND4 plugin, der er særligt udviklet til at imødekomme landskabsarkitekternes arbejdsprocesser.

Flyvestation Værløse

”For os handler det om at skabe unikke projekter, og her er ARHCICAD et værdifuldt redskab. Det er nemmere og sjovere at kommunikere projekterne internt og overfor vores samarbejdspartnere og bygherrer. Det betyder, at alle på et tidligt stadie får ejerskab til projektet og forfølger de samme succeskriterier,”indleder Line Stybe Vestergaard, associeret partner og landskabsarkitekt MAA.

Filmhusene karakteriseres af den tætte kontakt til naturen og et fokus på relationer og fællesskaber.

Filmhusene på den tidligere Flyvestation Værløse, der er et kombineret bolig- og landskabsprojekt, er aktuelt under udførelse: De første boliger står allerede færdige og folk er begyndt at flytte ind. Filmhusene tager afsæt i det eksisterende landskab som værdiskabende udgangspunkt for en nutidig boligbebyggelse med nær kontakt til naturen og særligt fokus på nære relationer og fællesskaber. Udformningen af de tre boligklynger tager afsæt i camouflage-mønster, der er en reference til flyvestationens militære fortid.

Landskabet trækkes ind imellem husene og kvarteret forbindes til det omgivende landskab.

Mønsteret giver en uforudsigelighed i planen, som skaber bløde overgange mellem de enkelte beplantninger og formidler overgangen mellem vej og bolig i gårdrummet. I de bløde former opstår forskellige rumligheder - der skabes plads til opholds- og legearealer, lavninger til opsamling af regnvand, afskærmning og privathed til den enkelte bolig. Grøfter, render og lavninger, som håndterer regnvand i de enkelte gårdrum, bliver en del af den samlede naturoplevelse. Landskabet trækkes helt ind til bebyggelsen, så man bor i naturen samtidig med, at der skabes en hjemlighed i klyngerne. Det større landskab omkring Filmhusene, og et todelt landskab i den sydlige del af flyvestationen udviklet for andre bygherrer er også under udførelse.

Programmerbar gravemaskine og vandbassin som BIM-objekt

Line Stybe Vestergaard forklarer, hvordan BIM har gjort det enklere af lave mængdeudtræk, der medfører, at både kalkulatører hos bygherren og de bydende entreprenører får et meget præcist grundlag at afgive tilbud ud fra. Hun er fascineret af de mange muligheder BIM-modeller skaber. Med henvisning til den programmerbare gravemaskine, der blandt andet udgraver det store vandløb, fortæller Line Stybe Vestergaard hvordan det færdige resultat bliver mere præcist end nogensinde.”Vi har afleveret digitale filer med rumlige punkter (xyz-filer), for at vandløbet får den rette hældning. Punkterne overføres til en computerbetjent gravemaskine og skal projektet tilpasses med et par centimeter, er det blot et spørgsmål om at indlæse den nye fil i computeren. På samme måde er de store vandbassiner og bakkerne afleveret som BIM-objekter, til mere retvisende jordberegning.”

Tættere og mere intuitivt samarbejde

Implementering af et fuldt BIM-baseret work flow i BY + RUM + LANDSSKAB har også afgørende betydning for udviklingen af projekterne på tegnestuen. ”Når vi i landskabsafdelingen arbejder i ARCHICAD bliver landskabet i endnu højere grad end tidligere en afgørende del af projektet, og afgørende for, hvordan bygningerne ender med at tage sig ud, samt at de på en naturlig måde relaterer sig til omgivelserne.”, forsætter Line Stybe Vestergaard.

Landskabet spiller en afgørende rolle i Filmhusene.

Som det fremgår af Filmhusene er samspillet mellem bygninger og landskabsrum - og har til alle tider været - en integreret del af JUUL FROST Arkitekters DNA. Ikke desto mindre lagde forskellen mellem 2D og 3D designværktøjer i de to afdelinger tidligere en naturlig begrænsning for, hvor intuitivt samarbejdet var. At alle arbejder i en fælles BIM-model nedbryder de sidste grænser.”Når vi alle arbejder i den samme model kan vi hele tiden se, hvordan vores løsninger og ændringer påvirker det endelige resultatet, hvilket i sagens natur betyder, at vores landskabs- og bygningsarkitekter arbejder tættere sammen end nogensinde før. Det kommer til udtryk i endnu bedre koordinerede projekter. Det der har gjort det hele nemmere er LAND4 plugin’et til ARCHICAD, der er udviklet af LAND Software for at imødekomme landskabsarkitekternes behov for at arbejde med kotering med mere.”

Fra ”co-operation til collaboration”

Som BIM-Manager er Morten Bilde, associeret partner og M.Sc.Eng., ansvarlig for implementering af blandt andet ARCHICAD hos JUUL | FOST Arkitekter. Han fortæller begejstret om betydningen af at landskabsafdelingen nu er 100% BIM-kyndige.”Når alle fagområder på tegnestuen arbejder i en og samme model, frisætter det automatisk ressourcer, da mange af de mere trivielle, men ikke desto mindre vigtige opgaver automatiseres. Det betyder, at vi kan koncentrere os om at være kreative og skabe de bedste løsninger, der kommer alle involverede parter til gode.”

Som BIM-Manager er Morten Bilde, associeret partner og M.Sc.Eng., ansvarlig for implementering af blandt andet ARCHICAD hos JUUL | FOST Arkitekter. Han fortæller begejstret om betydningen af at landskabsafdelingen nu er 100% BIM-kyndige. ”Når alle fagområder på tegnestuen arbejder i en og samme model, frisætter det automatisk ressourcer, da mange af de mere trivielle, men ikke desto mindre vigtige opgaver automatiseres. Det betyder, at vi kan koncentrere os om at være kreative og skabe de bedste løsninger, der kommer alle involverede parter til gode.”

JUUL FROST Arkitekter er en af de første tegnestuer i Danmark, der omfavnede BIM som en naturlig del af deres udviklingsstrategi. I og med at BIM nu også for alvor er implementeret i BY + RUM + LANDSKAB er cirklen fuldendt og man kan for alvor sige at tegnestuen er gået 100% BIM.

Fakta:
På den tidligere Flyvestation Værløse har JUUL|FROST Arkitekter arbejdet med 4 projekter:

Landskab - Bølgepark og rekreative områder
Projekt: Landskab
Bygherre: Freja Ejendomme
Periode: 2019-

Filmhusene, Bonava
Projekt: Bolig og landskab
Bygherre: Bonava
Areal: 100 boliger, 12.680 kvm
Areal landskab: 27.920 kvm / ca 3 ha
Periode: 2016 -

Udsigtshusene
Projekt: Bolig og landskab
Bygherre: Bonava
Areal: 30 boliger, 3905 kvm
Areal landskab: 10.850 kvm/ ca 1,1 ha
Periode: 2016 -

Landskab – Etape 1 sydlejren
Projekt: fællesarealer, LAR-grøfter og bassiner og bakker
Bygherre: Freja Ejendomme
Areal: 42.769 kvm/ ca. 5 ha
Periode: 2017 –

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
  • Denmark