Articles

En ärligare bild av projekteringen

Projekteringen blir mer verklig när dagsljus, väder och vind och strömmar av folk och trafik tar plats i modellen. Och aldrig tidigare har vi kunnat rendera vår modell så tidseffektivt samtidigt som kvaliteten har ökat så sensationellt. Det menar arkitekterna Hans Lindberg och Mattias Westelius som tar hjälp av Twinmotion för att skapa en realism som imponerar.

"Vi vill presentera en projektering på ett ärligare sätt hur byggnaden kommer att se ut i verkligheten." Det säger arkitekterna Hans Lindberg och Mattias Westelius på arkitektbyrån Lindberg & Westelius Architects. Med hjälp av programmet Twinmotion skapar de en verklighetstrogen illusion som ökar förståelsen för byggnaden och samspelet med omgivningen på ett helt nytt sätt.

"Ofta får vi höra att arkitekter visar glassiga bilder när solen lyser. Nu kan vi visa hur det faktiskt kommer att se ut när det är molnigt och regnar. Det imponerar på våra kunder och kundernas kunder."

Väder och dagsljus simuleras i turistprojekt

Hans och Mattias berättar om planläggningen av en stor turistmagnet i Rosersberg, Sigtuna kommun i ett unikt läge intill E4, med vattenland, hotell, festsal och kontor. De har utvecklat ett förslag och gestaltat hur besöksmålet kan komma att se ut med hjälp av Twinmotion för att visualisera och förädla 3D-modellen som gjorts i ARCHICAD. I programmet simuleras i realtid det dagliga livet i och kring byggnaden. Mattias visar enkelt hur dagsljuset skapar nya förhållanden, när gryning övergår i dag och blir kväll och natt. Med ett annat reglage växlar årstiderna, från sommarens lummiga träd till kala stammar i ett vitt vinterlandskap. Han påverkar också väderleken, låter solen gå i moln och släpper fram regn och vind i en höstlig inramning.

Ett helt nytt sätt. Med hjälp av Twinmotion får arkitekterna Mattias Westelius och Hans Lindberg en rik palett att beskriva hur turistmålet kommer att se ut vid olika tidpunkter, under natten, i vinter och sommar och i höstrusk. Bild: Lindberg & Westelius Architects.

"Simuleringen imponerar och beslutfattarna jublar eftersom de nu får se hur det kommer att bli på riktigt", berättar Mattias.

Beställaren får alltså en mer heltäckande uppfattning genom årstider och växlingar i vårt klimat.

"Det kan exempelvis uppkomma en diskussion på ett möte om hur stort ett skärmtak ska vara", säger Mattias. "Då kan vi visa för kunden hur det kommer att se ut när det regnar eller snöar som mest, det ger en förståelse och underlag för beslut."

Analyser med visualisering som bas

En poäng med tekniken är att visa hur turistattraktionen förhåller sig till sin omgivning. Därför har arkitekterna först skapat en terrängmodell i ARCHICAD och tagit in höjddata från Lantmäteriet. I miljön har man i BIM-modellen designat hus, vägar och även järnväg och lagt till gående människor, förbipasserande bilar, transportfordon och ett x2000-tåg ur Twinmotions bibliotek och importerade SketchUp-modeller. Twinmotionmodellens detaljrikedom och realistiska utformning av hur människor och fordon rör sig blir också ett verktyg för enkla analyser.

Då kan arkitekterna studera de konsekvenser som kan uppstå och i dialog med kunden förekomma problem i ett säkerhetsarbete vid en tänkbar krissituation. Hur många människor kan passera i en utgång när brandlarmet ljuder? Eller studera vad som händer när en busslast med 60 hotellgäster strömmar in i en hotellobby och hur det inverkar på miljön och inredningen.

"Simuleringen är också ett redskap för att få ned antalet överklaganden i en bygglovsprocess", menar Hans som har lång erfarenhet som stadsarkitekt.

"Om en person hävdar att ett projekterat hus skulle kasta en skugga över deras trädgård så att man inte kan njuta av eftermiddagssolen, eller att deras utsikt blir påverkad, är det enkelt att visa hur det verkligen blir och om det finns grund för överklagan."

Besöksmålets vattenland. Så här har arkitekterna visualiserat rutschbanor med hjälp av Twinmotion och i samarbete med Sirko Adler på Wiegand Waterrides GmbH i Tyskland. Bild: Lindberg & Westelius Architects.

"Renderingen går simultant vilket gör det enkelt att flytta en detalj, till exempel en trappa och rendera på nytt och granska utfallet", säger Mattias.

Tidigare var rendering en rätt omständlig process som tog lång tid och skapade onödig ställtid. Så är det inte längre tack vare den nya tekniken som bidrar till en ökad flexibilitet för att testa olika lösningar. Någon inlärningströskel har de inte upplevt, de blev produktiva direkt. En orsak är att programmet är designat på ett intuitivt och användarvänligt sätt.

Nytta både för beställare och arkitekt

Arkitekterna har utvecklat ett eget arbetssätt där de drar nytta av gestaltningen i ARCHICAD och de fördelar som simuleringen med Twinmotion ger. Simuleringen med hjälp av bilder och filmer skapade i Twinmotion som presenteras på ett möte bidrar till att man smidigt kommer vidare i projektet.

"Beställaren får en mer tillförlitlig beslutsprocess eftersom man ser det som ska byggas", säger Mattias. "Det ger mig som arkitekt ett arbetsredskap och gör att jag kan förbättra min arkitektur eftersom jag kan visa hur jag tänkt på ett begripligt sätt."

Tekniken ger en genomgripande överblick av hela turistprojektet i Sigtuna kommun.

"Framförallt ger vår visualisering kunden en förståelse av helheten, hur byggnaden förhåller sig till människor, infrastruktur och yttre egenskaper som väder och vind. Det ökar kundnöjdheten."

När både beställare och arkitekt talar om samma sak och diskuterar olika utmaningar förekommer man problem. Det leder till en effektivare byggprocess och bättre hushållning med tid och resurser.

Author image

About Love Janson

Love Janson is a communication strategist at ComWise AB. He has a BA degree in communication from Halmstad University.
  • Sweden