Articles

Tidseffektiva renderingar underlättar beslut i projekteringen

Med blixtsnabba renderingar i Twinmotion testar arkitekten Reinhold Klein olika alternativ tillsammans med kunden. En kreativ dialog som ger besked och på ett tidigt stadium förkortar beslutsprocesser och effektiviserar byggprojektet.

En bild säger som bekant mer än tusen ord. För en arkitekt kan det översättas med att visualisera en 3D-modell för att förmedla viktig information om byggnaden. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort eftersom rendering ofta har slukat enormt mycket tid, orsakat oönskade ställtider och stillastående i projektet. Men det är historia för arkitekten Reinhold Klein på Möller Arkitekter i Ängelholm. Idag tar han hjälp av Twinmotion istället.

"Tidigare tog det flera timmar åt gången för att få fram en verklighetstrogen bild med rendering", minns Reinhold. "Nu sker det i realtid direkt."

Nära arbetssätt med kunden

När ett hus ska projekteras modellerar Reinhold först upp det i ARCHICAD och adderar all nödvändig information och detaljer efter beställarens krav. För att sedan gå vidare i designen och gestaltningen av huset måste flera frågor först besvaras. Det är då som Twinmotion kommer in. Där renderas direkt en bild av projekteringen i 3D.

Vacker visionsskiss till Folkets hus i Höganäs folkpark. Bild: Möller Arkitekter AB.

"Vi kan visa förslag i realtid när vi sitter tillsammans med kunden framför datorn och på ett personligt och nära sätt vaska fram ett förslag som kunden är nöjd med."

Om kunden vill ha en viss arkitektur, en särskild inredning och fasadbeklädnad eller avgöra var en trappa bäst ska placeras, är det enkelt att modifiera egenskaperna i ARCHICAD för att sekunden senare få fram en renderad bild i Twinmotion.

"Kunden kan då lättare fatta beslut. Vi kan också ge flera alternativ vid sittande möte och låta kunden själv se hur det kan komma att se ut och välja det alternativ som passar bäst till exempel materialval eller annan egenskap."

Enklare väg till bättre beslut

Beslutsprocessen går snabbare med hjälp av denna teknik. I många fall, beroende på projektets art och var det befinner sig i utvecklingsprocessen, är det inte skäligt att lägga ned tid för att samla in synpunkter på ett möte, utarbeta nya förslag som renderas i nya bilder och boka nytt möte för att presentera och inhämta nya synpunkter. Och så börjar allt om igen. Arbetsprocessen blir fördröjd och projekttiden dras ut med försenad byggstart som tänkbart resultat. I längden är det inte produktivt.

Allt kan i stället ske i en rak diskussion på plats med renderingar i realtid och på så sätt få fram den lösning som fungerar bäst.

"Vi kan nu involvera kunden på ett helt nytt sätt", säger Reinhold. Den möjligheten hade vi inte tidigare. Kunden uppskattar att få vara med i processen och vara delaktig i beslut och säga sin mening."

Därefter kan arkitekterna på byrån fortsätta arbeta med det godkända förslaget, jobba vidare i BIM och fastställa egenskaper som underlag för kalkyl. Twinmotion underlättar alltså nästa steg i ett mer skarpt läge.

De renderade stillbilderna kommer till stor nytta vid presentationer där arkitektbyrån flitigt använder viewern BIMx. På mötet med projektgruppen får deltagarna ta del av ritningar och flera renderade bilder för att visa på olika alternativ. "Då räcker det med en iPad och man behöver inte släpa med sig en dator", menar Reinhold. "Bilderna blir heller inte tungarbetade, trots de stora informationsmängderna, tvärtom är de lätta att hantera på surfplattan."

Visualisering som del i alla projekt

Reinhold har arbetat med Twinmotion i två år. Han tycker programmet är lätt att jobba med och kom snabbt in i det utan några utbildningsinsatser eller särskilda förkunskaper. Det finns mycket bra utbildningsmaterial på nätet, påpekar han.

"Jag och mina kollegor använder det och arkitektbyrån har också anställt en byggnadsingenjör som kommer att ägna sig åt visualisering."

Under senare tid har den nyskapande tekniken med tidsbesparande renderingar använts i alla projekt och har blivit en naturlig del i processen.

Bra exempel på visualisering. Bostadsrätter i Svärtinge utanför Norrköping, interiört och exteriört samt hyresrätter i Båstad för Eksjöhus Bostad. Bild: Möller Arkitekter AB.

På Möller Arkitekter AB har alltså denna innovativa visualiseringsteknik kommit för att stanna. Orsaken är inte särskilt svår att förstå. Reinhold och hans kollegor drar nytta av effektiviteten som Archicad och Twinmotion tillsammans ger. Att på ett tidsbesparande sätt enkelt kunna modifiera modellen och direkt anpassa projekt efter kundens högt ställda krav. Det kapar ledtid som äldre renderingsteknik inte kan mäta sig med på långa vägar. Eller som Reinhold själv menar: "Så som man alltid har velat jobba men aldrig kunnat. Nu infrias den förhoppningen med råge."

Faktaruta

Hur länge har du använt ARCHICAD?
Sedan 1992, version 4.1.

Har du någon favoritfunktion?
Att jag kan söka efter ett fönster som jag vill justera och då sker ändringen på alla fönster.

Author image

About Love Janson

Love Janson is a communication strategist at ComWise AB. He has a BA degree in communication from Halmstad University.
  • Sweden