Articles

Litet prisat arkitektkontor fick stort uppdrag

Tänk dig den grekiska inställningen att ”allt är möjligt”, parat med svensk respekt för natur och platsens förutsättningar. Då har du arkitektkontoret OOAK, som i tuff internationell konkurrens fick rita ett av husen i Albany Marina i Bahamas – och som dessutom fått flera fina utmärkelser för villan Patio House i den grekiska skärgården.

I en ombyggd 51 kvadratmeter stor butikslokal i markplan på Döbelsgatan i Stockholm huserar sedan år 2014 det lilla arkitektkontoret OOAK Architects. OOAK är en förkortning av orden ”One of a kind” och speglar kontorets strävan att utveckla projekt utifrån deras speciella förutsättningar.

Johan Annerheds och Maria Papafigous kontor ligger i en 51 kvadratmeter stor butikslokal i gatuplan på Döbelsgatan i Stockholm. Foto: Lars Bergström

Kontorsmiljön signalerar verkstad. På bord och hyllor ligger utspridda små husmodeller i lind och kartong, verktyg av olika slag och ett antal färgkartor. På ett snöre under en bokhylla sitter logistikscheman, ritningar och viktiga meddelanden med klämmor – som tvätt på tork.

Johan Annerhed och Maria Papafigou drev arkitektkontoret Paan Architects i Aten innan de flyttade till Stockholm. Idag driver de tillsammans arkitektkontoret OOAK i Stockholm som har uppdrag i hela världen. Foto: Lars Bergström

Trots att det mesta görs digitalt i BIM så har man inte övergivit modellbyggandet helt."Att bygga en modell ger tid och ro att sammanfatta och lyfta fram det viktigaste i varje moment. Idéerna får en fysisk form. Det blir tydligt om något inte stämmer och man får en aning om slutresultatet", säger Maria Papafigou, som just nu driver arkitektkontoret med Johan Annerhed.

Varje lägenhet är unik

Det som just nu upptar det mesta av kontorets tid och energi är flerbostadshuset Tetris som just nu byggs i den lyxiga resorten Albany Marina på Bahamas. Samhället växer fram kring en inbjudande golfbana och en grävd kanal som gör det möjligt för stora yachter att lägga till säkert. En av de större finansiärerna i projektet är Tiger Woods.

Till en början byggdes mest villor i Albany Marina, men på senare tid har också nio mycket exklusiva flerbostadshus byggts av kända internationella arkitektkontor. Tre av dem är exempelvis ritade av det välrenommerade arkitektkontoret Bjarke Ingels Group, BIG.

OOAK Architects var säkert en högoddsare när kontoret vann en tävling om att rita ett av husen i konkurrens med stora internationella kontor som Squire and Partners från London, Rojkind arquitectos från Mexico, SAOTA Architecture and Design från Sydafrika och AXI:OME från St Louis.

OOAK:s projekt i Albany Marina döptes till Tetris.

Alla lägenheter i huset Tetris i Albany Marina på Bahamas är unika. Idén föll tävlingsjuryn i smaken och uppdraget att bygga huset gick till OOAK Architects. Illustration: OOAK Architects

"Idén var att omdefiniera vad en lyxlägenhet kan vara och rita lägenheter som alla är unika – alltså “one of a kind” – eller “limited editions”. Man skulle kunna stå på gatan och peka ut sin speciella lägenhet", berättar Maria. Det var en idé som tilltalade juryn, där bland annat Bjare Ingels ingick.

Maria och Johan lade ner mycket jobb på att ta fram en så kallad ”marketing book”, eller konceptbok för att presentera projektet för kunderna."Vi lägger alltid ner tid på att förklara hur vi kommer fram till designbesluten. Det är viktigt att kunna visa hur utgångsidén vägleder gestaltningen av byggnaden och hela det fortsatta arbetet", säger Maria.

Albany Marina är uppbyggt kring en grävd kanal som gör det möjligt för stora lyxyachter att lägga till. Nio exklusiva flerbostadshus utgör kärnan i området. Illustration: OOAK Architects

Utan ett BIM-program som Archicad skulle det inte vara möjligt att pussla ihop ett så komplext hus som Tetris. "Det hade varit omöjligt att få ihop byggnadens olika delar", säger Maria, som har varit mycket nöjd med programmet.

Villor i grekiska övärlden

Maria och Johan gick arkitekturprogrammet i Lund, men gjorde sitt examensarbete i Aten. Där grundade de sedan arkitektkontoret Paan Architects. Mestadels ritade de villor i den grekiska skärgården. Och det är något som de ännu inte släppt helt, trots att de nu har tagit sig an större projekt.

Ett av de mer omskrivna husen som paret har ritat är Patio House på ön Karpasos nära Rhodos. Ägarna till huset är ett fransk-svenskt par som är bosatt i Paris och som älskar att vindsurfa. Huset är gjutet i betong och strukturen från brädformen blir som en rå väggdekoration. Här är det inte fråga om att huset ska smälta in i landskapet. Istället spelar arkitekterna med kontraster. Den kantiga betongvillan är en främmande kropp som förstärker det kringliggande karga, steniga och orörda landskapet. Villans stora fönster och alla dess uterum suddar bort gränserna mellan ute och inne."Huset hovrar över havet och genom golvet öppnar sig ett stort hål mot en grön liten ravin som förenar tomtens två platåer", säger Maria

I Patio House suddas gränserna mellan ute och inne ut. Besökaren får en känsla av att hovra över havet. Foto: OOAK Architects

Men är det inte lite otidsenligt att bygga en betongvilla med tanke på alla diskussioner om klimatet?

"Det var inget enkelt beslut att bygga i betong. Men Grekland är inget land med skogar och i krisens Grekland var det viktigt för oss att använda lokala material och lokal arbetskraft. Öns isolerade läge gjorde också att vi ville minimera varorna som skulle transporteras och råvarorna till betong finns på nära håll", säger Maria. En annan fördel med betong är att materialet är förhållandevis beständigt mot jordbävningar, som är vanligt förekommande i regionen. Konstruktionen i betong gjorde det också möjligt att formge ett hus som kom närmare havet än vad tomten egentligen tillät. "Vi behöll och exponerade betongen på utsidan för att minimera husets underhåll. Med tiden kommer materialet få en naturlig patina och smälta in fint i landskapet", säger Maria.

Betongkonstruktionen gjorde det möjligt att bygga ett hus närmare havet än vad tomten egentligen tillät. Foto: OOAK Architects

Förra året blev Patio House nominerad till ”Villa of the year” i tävlingen World Architecture Festival. Även WAN awards (World Architecture News) nominerade villan till ”House of the year”. Dessutom rankade Forbes villan som en av de fem bäst designade under 2018.

Åren i Grekland har gett Maria och Johan tron på att allt är möjligt. "I Grekland finns det mycket vilja och gott om arbetskraft", konstaterar Maria. Hon jämför med den skandinaviska arkitekturtraditionen där respekten för naturen och hänsynen till omgivningen är ledord. Men där man också är mer styrd av ramar, plattformar och processer, som ger ett effektivt och kontrollerat byggande. Kanske har arkitektparet nu hittat det bästa av två världar.

Gårdar ska stärka gemenskapen

Maria och Johan flyttade tillbaka till Stockholm och Sverige år 2012. Först prövade de att arbeta på lite större arkitektkontor, Maria på Strategisk Arkitektur och Johan på Koncept. Men det tog inte många år innan de var igång med eget kontor igen. Från början samarbetade de med Marie Kojzar i OOAK Architects. Men numera driver de kontoret själva.

De senaste åren har det blivit mer jobb på hemmaplan. OOAK har bland annat varit med och utformat två områdesplaner i Bålsta och Upplands Bro för det privata bygg- och fastighetsbolaget Gillöga. I Bålsta planeras 300 villor och radhus med gemensamma bilfria innergårdar som en förlängning av den egna trädgården. Tanken är att odlingar och andra gårdsaktiviteter ska skapa tillhörighet och gemenskap – lite som storstadens kvartersgårdar kan göra.Projektet har lagts på is då kommunen ännu inte har hunnit bygga ut vatten- och avloppsnätet i området.

De gröna gårdarna i området Hadebo i Bålsta ska skapa gemenskap och samhörighet mellan de boende. Illustration: OOAK Architects

Även planeringen av ett område på Stäksön mellan Kungsängen och Kallhäll i Upplands Bro kommun är fördröjd. I det fallet beror det på att Länsstyrelsen vill pröva hur området ska definieras och om strandskyddet ska gälla. "Vår tanke är att skapa en ny stadspark på Stäksön. För tillfället saknas en större park i både Kallhäll och Upplands Bro", berättar Maria. Parken är tänkt att ligga i Stäksöns dalgång. Och bostäderna ska placeras på sluttningarna med utsikt över parken, som leder ner mot Mälarens vatten.

På Stäksön i Upplands Bro finns planer på ett nytt område. Bebyggelsen planeras kring en stadspark som leder ner till Mälaren. Illustration: OOAK Architects

Virtuellt möte över Atlanten

När vi börjar närma oss slutet av intervjun har Johan gått in i det digitala veckomötet för bygget av Tetris. Med på mötet är även VVS-konsulten, byggledaren, kunden och inredningsarkitekterna. Johan delar skärm med de andra som befinner sig på Bahamas och i Miami. Idag är det bland annat innerväggarnas placering som är uppe till diskussion. Deltagarna vandrar runt i modellen. De kommenterar och pekar på olika detaljer i byggnaden med den delade musen. "Det fungerar otroligt bra med samordningen, trots att jag inte träffat alla som jag diskuterar med",säger Johan.

Johan Annerhed deltar i ett veckomöte för bygget av Tetris. Han delar skärmen med kund, VVS-konsult, byggledare och inredningsarkitekter, som befinner sig i Bahamas och Miami. Foto: Lars Bergström

Något som är annorlunda mot att bygga i Sverige?

"Ja, man får räkna med orkaner minst en gång om året. Därför måste man tänka på att de bärande fasaddelarna ska hålla för vindtrycket. Det är också betydligt mer kondensering på grund av den höga luftfuktigheten."

Både Johan och Maria understryker att arkitekten har ett mycket större ansvar mot kund i både Grekland och på Bahamas jämfört med i Sverige. "Man är spindeln i nätet som ska koordinera design och bygge. Men det har också sina fördelar. Exempelvis så är möjligheten att vara med och styra och bestämma mycket större", säger Maria.

Tre utgångspunkter för OOAK:s arkitektur:

  • Strävar efter att skapa byggnader och miljöer med tydliga identiteter.
  • De specifika förutsättningarna och egenskaperna driver designprocessen: programmet, de fysiska och kulturella sammanhangen, klimatet och människorna.
  • Är inspirerade av den nordiska respekten för naturen. Utgångspunkten är att alla OOAK:s projekt runt om i världen ska respektera omgivningarna.
Author image

About Lars Bergström

Lars Bergström is a journalist with focus on articles within the construction, urban planning and architecture fields.
  • Sweden