Articles

Open BIM – Avoimen yhteistyön avain

Tapasin Graphisoftin Open BIM -ohjelman johtajan, Rob Roefin, haastatellakseni häntä Open BIMistä, sen hyödyistä ja tulevaisuudesta. Robin sanoin “Open BIM -työskentelyn sisäistäminen on kuin opettelisi käyttämään sanakirjaa.”

Uskoakseni hyvin moni on jo kuullut BIMistä, rakentamisen tietomallinnuksesta, mutta mitä tarkoittaa Open BIM? Ottaakseni asiasta selvää juttelin Graphisoftin Open BIM -vastaavan, Rob Roefin, kanssa.

Robin jobi

Rob Roef tunnustautuu Open BIM -intoilijaksi. Hän on työskennellyt BIMin parissa yli 15 vuotta. Ennen kuin hän päätyi Graphisoftille vuoden 2018 alussa, hän oli väliaikaisena myyntijohtajana Teklalla, joka on varmasti suomalaisille tuttu pitkän linjan Open BIM-edelläkävijä.

Roefilla on teknillistä rakennusinsinööritaustaa, ja hän on toiminut alalla aina 1990-luvulta asti, jolloin myös CAD tuli tutuksi. Vuosien saatossa CAD kehittyi 2D:stä 3D:ksi, ja lopulta 3D syveni BIMiksi. Roefia kiehtoi tiedonvaihto yhteistyön kautta. Jo varhain hän kuitenkin huomasi yhteistyön takkuavan, koska kaikki käyttivät eri työkaluja. Hän tajusi, että tarvittiin yhteinen nimittäjä – ja sen hän löysi Open BIMistä.

Rob Roef

“GRAPHISOFT on aina taistellut Open BIMin puolesta, koska Archicad ei syystäkään yllä rakennussuunnittelun kaikille osa-alueille. Me keskitymme kehittämään parasta työkalua nimenomaan arkkitehdeille. BIMx:n kautta astumme myös rakennustyömaalle, mutta yhtä kaikenkattavaa ohjelmistoa ei ole olemassa. Täten eri toimijoiden läheisen yhteistyön merkitys korostuu,,” Roef selventää.

Robin mukaan Open BIM herättää edelleen paljon hämennystä. Nykyisessä työssään hän haluaakin nostaa Open BIMiä pinnalle ja tehdä siitä kaikille itsestäänselvän työtavan.

Open BIMin edut

Open BIMistä on monenlaista työnkulullista hyötyä. Open BIMin ansiosta eri ohjelmistot ja niitä käyttävät ihmiset on mahdollista yhdistää. Esimerkiksi Archicad-käyttäjä voi helposti työskennellä Teklan, Solibrin, dRofuksen ja muiden Nemetschek-työkalujen käyttäjien kanssa – tai käyttää niitä itse Archicadin ohella. Kaiken lisäksi kaikki nämä työkalut voi linkittää muiden ohjelmistotalojen, kuten Autodeskin, työkaluihin.

Sidosryhmien väliset vuorovaikutukset The Center for Rhythmic Gymnastics -projektin suunnitteluvaiheessa. Kuva: CPU Pride

“Open BIMin ansiosta erilaisissa ympäristöissä työskentelyn ei tarvitse olla pelottavaa. Ei ole pakko työskennellä samalla ohjelmistolla, jotta yhteistyö onnistuu. Kaiken lisäksi Open BIM -yhteistyö projekteissa ei vaadi suurta valmistelua. Open BIMin käyttöönotto ei ole vaikeaa; se on kuin opettelisi käyttämään sanakirjaa," Rob ajattelee.

Kenen tulisi käyttää Open BIMiä?

"Periaatteessa jokaisen, joka työskentelee muiden, eri ohjelmistoja käyttävien tahojen kanssa, tulisi hyödyntää Open BIMiä: esimerkiksi insinöörin kanssa työskentelevän arkkitehdin, rakennuttajan kanssa toimivan insinöörin ja tavarantoimittajan kanssa toimivan rakennuttajan. Kun joku toimittaa teräspalkkeja, betonia tai ikkunoita, tarvitaan aina kommunikointia. Näissäkin tilanteissa Open BIM on viestiväline,” Rob kuvailee.

The Center for Rhythmic Gymnastics -projektin kokonainen BIM-malli. Kuva: CPU Pride

The Center for Rhythmic Gymnastics. Renderoitu kuva: CPU Pride

Tällä hetkellä Open BIMin käyttöaste vaihtelee huomattavastikin alueittain. Beneluxmaita ja Suomea pidetään alan edelläkävijöinä. Suomessa Open BIM on jopa melko tavallinen työskentelytapa.

"Yksi syy lie varmasti esivalmistettujen rakennuselementtien suuri tarve, joka syntyy lyhyistä päivistä ja kylmästä ilmastosta. Esivalmistettu betoni, teräspalkki tai puutavara täytyy valmistaa tarkan ohjeiston mukaan ja sopia täydellisesti paikoilleen työmaalla. Suomihan on maailmankuulu esivalmistusosaamisestaan, joka on voitu saavuttaa vain tiiviillä yhteistyöllä ja täsmällisellä tiedonjaolla", Rob hehkuttaa.

Open BIMin tulevaisuus

"Tällä hetkellä Open BIM vaikuttaa rajatulta: kaikkea tietoa ei voi jakaa. Onneksi Open BIM-standardit kehittyvät vauhdilla, ja odotettavissa on paljon uutta toiminnallisuutta. Edelleenkään jotkut ohjelmistot eivät tue Open BIMiä, mikä voi tietää ongelmia. Kun joku käyttää yhteensopimatonta ohjelmaa, vippaskonsteja ei voi välttää,” Rob myöntää.

Voittoa tavoittelematon organisaatio buildingSMART, joka loi ja hallinnoi Open BIM -standardeja, pyrkii osallistamaan yhä useampia ohjelmistoja. Päästäkseen tähän tavoitteeseensa buildingSMART mielii kertoa ohjelmistokehittäjille, kuinka avoimuus saavutetaan ja miten Open BIM hyödyttää heitä itseäänkinn pitkällä aikavälillä.

“Open BIMistä tulee jossain vaiheessa hyödyke. Siitä lähtien kukaan ei enää puhu siitä, koska se on normi,”Rob ennustaa

Määrittelyn tärkeys

“Open BIM ei eroa BIMistä. BIMiin tarvitaan vain avoimuutta, jolloin sitä voi kutsua Open BIMiksi,” Rob tähdentää.

“On olemassa viisi Open BIM -standardia, joita voi käyttää monitieteellisessä ja -alustaisessa ympäristössä. Yksi näistä on IDM (Information Delivery Manual), joka kulkee käsi kädessä seuraavan tärkeän standardin, IFC:n (Industry Foundation Classes), kanssa. BIM tulisi nähdä kysyntävetoisena prosessina: ihmisten välisenä yhteistyönä täsmällisen tiedon jakamiseksi. Määritteleminen on Open BIMille elintärkeää. Ilman sitä syntyy väärinymmärryksiä liian suuren tai pienen tietomäärän takia, eikä Open BIM toimi kunnolla," hän summaa.

Author image

About Nina Hedberg

Nina Hedberg is a Marketing Specialist at M.A.D. She is in charge of the layout of the ArchiMAD and ArchiMAG magazines and the publication of new articles on NordicBIM.com. Nina has a M.Sc. in Business Administration and Economics from the Turku School of Economics.
  • Finland