Tips & Tricks

Arbejde med opmåling og pointclouds…

BIM Equity og LE34 har sammen leveret registrering, opmåling og 3D-modellering af BIM-projektet til renoveringen af Lindegaarden – en firelænget, stråtækt bindingsværksgård fra 1789. Gården renoveres for tiden af arkitekt Stein Hagen for Bondebylauget i Kongens Lyngby nord for København.

LE34 har kombineret traditionelle terrestriske laser-skannere, med håndholdte scannere, der benytter den såkaldte SLAM-teknologi, som gør det muligt at skabe en kæmpe sky af målepunkter (en “pointcloud”), mens man går rundt i bygningen. SLAM-teknologien er ikke så præcis som terrestriske skannere, men giver en kortere opmålingstid, hvis man kan leve med tolerancer på et 4-8 centimeter.

Udover lasers-skanning, har LE34 også udført opmålinger ved fotogrammetri fra droner, som er fjernstyrede “helikoptere”, der tager tusindvis af fotos og omsætter dem til målepunkter i en pointcloud. Denne form for opmåling har også en tolerance på 1,50 centimeter og gør det muligt at registrere tage, facader og hele byområder, der ellers ville være ubeskriveligt dyrt med andre opmålingsmetoder.

LE34 har derfor leveret 4 pointcloud-filer på projektet: én drone-opmåling af hele lokalområdet, ét udsnit af samme opmåling, som kun omfatter bygningens eksteriør, en SLAM-opmåling af interiøret for modellering af rum og tagkonstruktion og en meget nøjagtig terrestrisk skanning af dele af spær konstruktionen, hvor nedbøjning var nødvendigt at få dokumenteret. Herunder ses pointcloud’en af byområdet indsat i ARCHICAD til modellering af omkringliggende bygninger som volumener.

Pointclouds eller en punktsky er præcis hvad navnet antyder, et væld af små punkter i samme farve som materialet de er mål på. Det ligner lidt et 3D-foto, men som kan have huller, hvis det ikke har været muligt at komme hele vejen omkring objektet der måles. Et træ eller en søjle skygger altså for det bagvedliggende område, hvilket ses, når modellen drejes. Med SLAM-teknologien er der ikke farve med på punkterne, hvilket faktisk gør det betydeligt sværere og lidt dyre, når pointcloud’en skal omsættes til 3D-model og BIM-objekter.

Herover ses en plantegning med facade-modellens pointcloud monteret. Det er meget tydeligt, hvordan huset er placeret og med få centimeters præcision. Det er dog vigtigt at forstå, at pointclouden ikke kan adskille hvad der er træer, græs, biler, vægge, tage, vinduer og døre. Det er derfor nødvendigt, at skabe 3D-modellen med de rigtige BIM-elementer for at få fordelene ved at skitsere og projektere i BIM. Det kan kun gøres manuelt, og det har været BIM Equity’s ansvar at modellere hele bygningens eksteriør og interiør i ARCHICAD, som er arkitektens foretrukne BIM-program.

Det betyder, at arkitekten ikke skal bruge tid på at montere pointclouds i BIM-programmet og modellere efter registreringen, hvilket er en sværere opgave end man forestiller sig. En af udfordringerne er, at de 4 pointcloud-filer på projektet fylder mere end 5 GB til sammen, hvilket selvfølgelig gør modellen meget tungt at arbejde med – uanset hvor kraftig en computer man har til rådighed. Herunder vises et eksempel på 3D-modellen i BIM-programmet, sammen med pointclouden.

Når BIM-projektet leveres, kan man senere “tænde” for de 4 pointclouds, som er linket til projektet, som man kender det med Xref’s i AutoCAD. Det betyder, at man altid kan finde de nødvendige detaljer senere i processen, hvis man f.eks. ønsker at detaljere noget, som ikke er med i den leverede model.

På nyere opmålinger benytter LE34 en særlig Navvis-teknologi, som laver indendørs- og udendørsopmålinger fra en lille vogn, man skubber rundt i bygningen eller langs facaden. Præcisionen er højere end med SLAM-teknologi, 2-3 cm og i farve. Samtidigfår man en foto-viewer, som til forveksling minder om Google Street View, men inde fra ens bygning! – Dette gør det langt lettere at forstå bygningens detaljer f.eks. til brug for BIM-projektering.

Kombinationen af LE34’s ekspertise i opmåling – på tværs af diverse metoder og teknologier – og BIM Equity’s erfaring i 3D-modellering og BIM, samt grundige og veldefinerede kvalitetssikrings metoder, gør det muligt at levere færdige BIM-projekter til en pris, der giver mening på stort set alle renoveringsprojekter. Vi kan levere i både Revit-, ARCHICAD- og IFC-filer, og det betaler sig at have et godt grundlag for både skitsering og projektering.

Pro tip: Når LE34 laver opmålingen har de mulighed for at placere punkter eller ankre på omkringliggende bygninger, som senere kan benyttes til at placere nye bygningsdele i virkeligheden helt præcist efter 3D-modellens koordinater. Punkterne kan etableres som referencer til bygningsdele eller som faste pløkker. Det skaber en overgang fra den virkelige verden til 2D-tegninger, 3D-modeller, mængder, styklister og informationer, og tilbage igen til den virkelige verden.

Med løbende 3D-scanninger under udførelsen, sikres uvurderligt “as built”-materiale, som præcist gengiver hvad der er bygget, hvor det er bygget og hvordan. Det er et stærkt alternativ til de “stikprøver” fra tilsyn, man i dag ser rådgiverne baserer deres “as built”-tegninger på. En god “as built”-model er nemlig det perfekte grundlag for et BIM-baseret drifts-system og muligheden for at udlåne præcist og korrekt materiale til rådgiverne på fremtidige renoveringer eller ombygningsprojekter. På denne måde sluttes cirklen.

Author image

About Thomas Graabæk

Thomas Graabæk has been working 10 years as an architect, with a clear interest in the digital tools used for sketching and detailing, but also with 3D modeling and visualization. Since 2006 he has been working as a BIM Manager, and his main focus has been BIM in general and particularly OpenBIM, trying to bridge collaboration between disciplines and software platforms.
  • Denmark