Articles

Drømmeopgaver er projekter, hvor vi bringer alle vores kompetencer i spil

ACTING Bygherrerådgivning er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tog BIM til sig for 6 år siden i forbindelse med, at Christian Hellström tiltrådte som partner. Den rådgivende ingeniørvirksomhed har en befriende pragmatisk tilgang til deres opgaver, der også afspejler sig i deres tilgang til at anvende BIM som arbejdsredskab.

"Det handler grundlæggende om bygherrerådgivning", fortæller Christian Hellström, partner i ACTING Byggeherrerådgivning, da vi interviewer ham på deres kontor i Bagsværd. Det rådgivende ingeniørfirma tæller 12 medarbejdere, som udfører opgaver fra traditionel bygherrerådgivning til gennemprojektering af mindre projekter inden for alle ingeniørdiscipliner. "Vi er sådan en lidt mærkelig omgang blandede bolsjer, hvilket også gør os anderledes end mange af de større ingeniørvirksomheder. Vi har også nogle kompetencer fra f.eks. arkitekttegnestuer, som gør, at vi kan forstå, at vores kunders lejere ikke ønsker et kæmpe ventilationsanlæg når man ønsker et udtryk af New Yorker råhed, eller omvendt at de nok behøver et når de skal montere en kulgrill i deres lejemål".

BIM kræver en indsats

Christian Hellström er bygningskonstruktør og en af tre partnere i ACTING Bygherrerådgivning, som udspringer af en klassisk ingeniørvirksomhed. Der er to andre partnere, Andreas B. Søndergaard, der er konstruktionsingeniør og Louise Torp, som er installationsingeniør, så sammen dækker partnergruppen over et bredt udsnit af de afgørende fagdiscipliner. Det var Christian Hellström, som introducerede BIM på tegnestuen, som han var velbevandret i efter at have arbejdet en årrække på en københavnsk arkitekttegnestue.

"Det var lidt sværere at implementere Archicad, end jeg umiddelbart havde forventet. Jeg havde erfaring med at bruge BIM for ét fag, men at skulle overføre BIM til 3 discipliner, som alle tegner i samme model, havde i starten sine udfordringer”, husker Christian Hellström, ”Vi har selv måtte udvikle en række af egne templates for at få strukturen på plads", erindrer han. ”Det kræver en hel del styring og løbende udvikling, og det hele er endnu ikke helt på plads. Men nogle dele af Archicad er i mellemtiden også blevet stærkere implementeret i softwaren, som f.eks. installationer, der i år har fået en ekstra opdatering”.

Et ungt og sammentømret team

Selv om implementeringen af Archicad har krævet lidt ekstra arbejde, så er det bestemt indsatsen værd, fortæller Christian Hellström. "Vores medarbejdere – i særdeleshed de unge – har taget rigtig godt imod programmet. Mange af vores medarbejdere har tegnet Revit inden de startede hér – også bygningskonstruktørerne som har lært Revit i forbindelse med deres uddannelsesforløb. De unge flytter sig hurtigt, mens de ældre råber lidt mere ind i skærmen, og som partner kan man ikke længere følge med som superbruger. Men ikke desto mindre har én af vores mindre digitalt indfødte medarbejdere, der normalt arbejder med byggestyring, tegnet sit eget hus i Archicad. – Så noget af det svære handler om at arbejde struktureret, når mange medarbejdere arbejder i samme fil og med mange fag".

Samarbejde på tværs af fagdiscipliner og software er intet problem

Byggeri er en samarbejdsdisciplin, og med BIM er samarbejde – hverken indadtil og udadtil – noget problem. "På mange projekter laver vi det hele selv. Men nogle gange samarbejder vi med andre tegnestuer – som f.eks. på shoppingcenteret Kronen i Vanløse, hvor vi overførte hele Revit-modellen til Archicad for bl.a. at udføre kollisionskontrol. Vi havde bygherrerådgivningen på indretning af alle butikkerne i samarbejde med arkitekten og ingeniørerne på selve centerprojektet”, fortæller Christian Hellström og fortsætter, "På mange projekter laver vi ikke almindelig detailprojektering, selv om vi selvfølgelig også har mindre projekter, hvor vi projekterer alt. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke projektere, men som regel kun nok til at entreprenøren og leverandørerne kan færdiggøre projektering og udførelse selv."

For at få Archicad til at fungere godt for ingeniørerne, har ACTING selv udarbejdet en template med mange Favorites for de standardiserede bygningsdele, de oftest benytter. Christian er helt inde i BIM-programmets opsætning, der er tilrettet deres typiske projekter. "Vi har så mange specielle opgaver med få gentagelser, at standardiserede bygningsdele ikke fylder så meget. EL-symbolerne har vi bare tegnet én gang, selv om der er ret mange", fortæller Christian og fortsætter, "Med Archicad 24 kan vi nu åbne Revit-families, hvor mange producenter har lavet standard objekter til f.eks. installationer. Det savner vi ellers lidt i Archicad, selv om vi nu har fået det meget godt op at køre, så det ikke er et problem, der fylder for meget".

Bygherre- og teknisk rådgivning på The Audo på tværs af to BIM-platforme

Et af ACTING Bygherrerådgivnings nyere projekter er The Audo i Nordhavn, der er et ombygningsprojekt, hvor en tidligere købmandsgård i Nordhavn transformeres til en ny hybrid i form af et kombineret arbejds- og event space, boutique hotel residens, restaurant, cafe og konceptbutik. Årstiderne Arkitekter har stået for transformationen af bygningen, mens showroom, café, kontor og hotelværelser er indrettet og designet af NORM Architects. ACTING Bygherrerådgivning har hjulpet NREP ‒ der selv har hovedkontor i nabobygningen Riffelsyndikatet ‒ med myndighedsbehandling, ligesom de er rådgiver på alle tekniske installationer og konstruktioner.

Det gav ikke de store problemer, at samarbejdet med Årstiderne ikke blot var på tværs af to virksomheder og lang række fagkompetencer, men også fandt sted på tværs af to BIM-platforme. "Vi lavede en 3D-model af hele bygningen i Archicad, som vi gav videre til arkitekterne som IFC-fil. Vi har hovedsageligt tegnet på konstruktionerne, mens entreprenøren har projekteret og udført ventilationsprojektet", fortæller Christian Hellström, mens han noterer, at de er bevidste om at kunne levere en høj kvalitet uanset afleveringsformatet. "Vi er aldrig selv blevet mødt af krav om Revit, men vi har dog en licens til Revit for at kunne konvertere filer, og så vi kan sikre os, at output i Archicad er præcist som i Revit. Det kan vi sagtens få til at fungere, så det er mest for at være i stand til at dobbeltchecke".

Ingen ambitioner om at blive store

I dag består ACTING Bygherrerådgivning af 12 medarbejdere, og Christian Hellström fortæller, at de gerne vil være et par stykker mere, men at de ikke har ambitioner om at blive en stor rådgivende ingeniørvirksomhed. "På Kronen i Vanløse var vi fem mand på fuld tid, og når vi tilsammen kun er 12 fylder det rigtig meget på kontoret. Vi laver de fleste projekter på timer, så de kan principielt stoppe i morgen, derfor er det sårbart at have alt for store projekter. Med vores mindre størrelse er vi fleksible og agile, og vi har ikke noget ønske om at blive meget større, end vi er i dag".

"Vi er bedst til at komme ind, når projekter er gået lidt i hårknude", erkender Christian. Drømmeopgaverne er er dem, som involverer alle de faggrupper, der er repræsenteret hos ACTING, og Christian Hellström fremhæver dette som en deres styrker: "Vores interne koordinering er svær at matche, hvilket kommer bygherrerne til gode". En anden styrke er kontorets medarbejdersammensætning, vi er et ungt team. Vi vil gerne have en rar og flad struktur i et venskabeligt miljø, hvor vi også kan rejse sammen og har nogle ting til fælles. Det bliver man måske ikke rig af, men det giver overskud på en anden konto".

God stemning og en pragmatisk tilgang

Inden vi forlader ACTING Bygherrerådgivning får vi lov til at kigge nærmere på et af tegnestuens projekter, som er en 3.700 m2 cargoterminal for WFS (Worldwide Flights Services). Konstruktioner og ventilation er tegnet i 3D, mens vand, varme og EL tegnes i 2D. Dette er en snusfornuftig løsning på mange projekter.

Vi takker af og forlader tegnestuen ud i en kold efterårsdag, som på ingen måde afspejler den varme stemning og faglige stolthed, der er hos ACTING. Det er rart at se en virksomhed, der har en så positiv og rolig tilgang til digitaliseringen, hvor ingen udfordringer er større end at de kan løses, og hvor fordelene overskygger, det som eventuelt driller. Samarbejde er en naturlighed – selv på tværs af systemer, som andre steder giver grå hår på hovedet. Om det er tilgangen, teamet, værktøjet eller kompetencerne, der er årsagen til, at det fungerer, fik vi aldrig rigtigt svar på, men det virker i hvert fald hos ACTING Bygherrerådgivning.

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
  • Denmark