Tips & Tricks

Prissätt din de$ign

Nolliplan har tagit fram ett spännande koncept – som går ut på att man i tidiga skeden snabbt kan få en kostnadsuppskattning av sin design – en indikation på vad projektet kan komma att kosta. För att göra detta möjligt har Nolliplan tagit fram mallar och arbetssätt som är nydanande för branschen.

Ta kontrollen

När projektet i normala fall “skickas på räkning” tar det ofta mycket tid – och inte helt sällan kommer en kalkyl tillbaka som är för högt prissatt och projektet måste bantas. Då påbörjas ett omtag för att sänka kostnaderna innan det nya förslaget “skickas på räkning” igen. Detta vedertagna arbetsförfarande är en stel och tidskrävande process. Tyvärr är det också lätt att göra fel, fel som kan minimeras genom att arbeta digitalt med en digital tvilling av projektet.

I stället för den manuella processen kan vi återanvända 3D-/BIM-modellerna som automatiskt kan mängdas för att sedan prissättas.

Det skapar flera möjligheter för branschen att i tidiga skeden och mer iterativt pröva sin design och projektera mot en budget.

Att snabbt kunna pröva olika designalternativ och se hur dessa skiljer sig kostnadsmässigt ger en mycket snabbare och effektivare kontroll över kostnaden på projektet.

Vad kostar ett hus? Du får snabbt svaret med konceptet “Prissätt din design”

Tidiga skeden

Konceptet är framtaget för tidiga skeden såsom tidiga skiss-, programhandlingar och början på systemhandlingar tills dess att en mer noggrann kalkyl efterfrågas av beställaren. De mer noggranna och detaljerade kalkylerna kan även tas fram i konceptet men då krävs kalkylexpertis. Vår modell ger alltså snabbt ett indikativt pris på en design, och det är det vi döpt till “Prissätt din design”!

Verktygen

För att optimera arbetsflödet har vi skapat en process där man först skapar en 3D-/BIM-modell i valfritt verktyg. Vi använder ARCHICAD. Nästa steg blir att säkerställa kvaliteten på modellen i Solibri. Sista steget för mängdning och kalkyl utförs i Vico Office. Vi har för detta arbetssätt tagit fram mallar och arbetsflöden för att göra det lättare att komma igång.

Modell, mängder och kostnader

Utgångspunkten är att en 3D-/BIM-modell skapas i ett tidigt skede med en konsekvent namngivning (littera) av konstruktionselementen och objekten. Dessa mängdas sedan automatiskt i mjukvaran Vico Office där alla objekt med namn (littera) grupperas och unika mängdningsalgoritmer skapar en mängdlista för kalkylen.

I nästa steg är att använda recept som innehåller kostnader och tid och applicera dessa på 3D-/BIM-modellen. Recepten kommer från ÅF/Bygganalys - vilket är samma register som många i branschen använder sig av. När mängderna mappas till kalkylrecepten kalkyleras projektet bit för bit. Det går också tydligt att härleda vilka objekt som har kalkylerats genom att de markeras eller filtreras i Vico Office’s 3D-vy.

Vad kostar ändringarna? Du får snabbt svaret med konceptet “Prissätt din design”

Ändringar och justeringar

Då objekten är mappade till en kostnad så kommer kostnaderna automatiskt att uppdateras med de ändringar som sker framåt i 3D-/BIM-modellen. Om en vägg blir längre, kortare, högre, lägre eller om fler dörrar monteras i väggen så ändras geometrin och således också mängderna, automatiskt. Mängderna uppdaterar kalkylen och genererar snabbt ett svar på hur ändringarna påverkar projektet. Används sedan den inbyggda versionshanteringen går det att jämföra kostnaden för de olika designalternativen och göra kostnadsanalyser.

Digitalisering och automatisering

Då processen är helt digital är det också möjligt att automatisera mängdavtagningen och kalkylen redan från start. Det som krävs är att projektören i kommande projekt använder samma namngivning för samma typer av objekt i 3D-/BIM; då kommer dessa automatiskt att mappas till kalkylen till samma recept. Processen ger en mycket stor tidsbesparing, tid som istället kan läggas annat, kanske något som är mer värdeskapande för projektet än att mängda manuellt på ritningar.

VICO Office gränssnitt som visar listan med namngivna byggelement för de markerade konstruktionselementen i 3D-modell i paletten till vänster. Den nedre högra paletten visar i stället recept, mängd och kostnad.

Kunskap är avgörande

För att förstå hur processen fungerar har vi utformat en ny, unik kurs, där vi lär ut hur man använder sig av tekniken. Det är dock viktigt att understryka att det inte är en kurs för att lära sig att göra avancerade produktionskalkyler, på samma sätt som att vi inte lär ut arkitektur när vi håller kurser i ARCHICAD. Fokus ligger på hur man på ett innovativt sätt kan utnyttja tekniken och återanvända 3D-/BIM-modellerna för mängdning och kalkyl.

Intresset är stort

Vi har ett stort intresse och nyfikenhet på detta koncept. Vi tror att det beror på enkelheten men också att vi har verktygen och processerna klara. Arkitektkontor prövar nu konceptet “Prissätt din design” för att se hur de kan använda det i sina projekt och kanske erbjuda det som en framtida tjänst till sina kunder.

Arbetsprocessen är ett mycket naturligt steg i digitaliseringen för byggbranschen; att sluta mäta på ritningar och börja nyttja 3D-/BIM-modeller för att driva både tid och kostnad är framtidens metod. Vi har förfinat detta arbetssätt sedan 2009.

Från beställare till projektledare

Konceptet är utformat så att det vänder sig till alla som vill veta vad ett projekt kostar i tidiga skeden. Det kan vara projektutveckling eller varför inte använda metoden inför ett budgetbeslut. Det innebär att konceptet vänder sig till beställare, arkitektkontor, projektutvecklare, kalkylföretag, byggföretag, projektledningsföretag och BIM-samordnare.

Denna bild visar ett annat gränssnitt. De markerade väggarna i 3D-vyn hittas i de listade ritningarna i övre paletten till höger, längd, area och volym av samma väggar listas i paletten nere till vänster och prisskillnaden i paletten nere till höger.
Author image

About Patrik Mälarholm

Patrik is a construction engineer and has been working with 3D/BIM with Archicad since 1995. Patrik is also a co-founder of Nolliplan and is now focusing on helping the construction industry to add cost and time to BIM.
  • Sweden