Articles

Visualisering med Archicad viktigt steg när trygghetsboende i Skåne gestaltades

Loftgångar kan vara ljusa, luftiga och välkomnande. Den tanken visualiserade arkitekterna på Jakobsson Pusterla med hjälp av Archicad och 3ds Max. Det var en av utmaningarna när byrån gestaltade ett nytt trygghetsboende söder om Höganäs.

En skånegård med skydd mot väder och vind och en naturlig mötesplats i centrum. Det var en stark inspirationskälla för arkitekterna på Jakobsson Pusterla när de gavs möjlighet att tillsammans med Midroc Properties Development delta i en markanvisningstävling för trygghetsboende i Viken i Höganäs kommun.

"Vi ville skapa ett boende som ska kännas som en by och präglas av småskalighet", säger arkitekten Olivier Gras. "Därför gestaltade vi fyra huslängor som leder tankarna till en gård."

Tanken harmonierar väl med det omgivande landskapets kulturmiljö men också till den gamla fiskebyn, som Viken en gång var. Markanvisningstävlingen avgjordes i år och arkitektbyråns och byggherren Midrocs förslag vann. Bygget planeras dra igång nästa år.

Visualisering av generösa loftgångar

Boendet består av fyra längor med två våningar där varje lägenhet av de totalt 52, ska upplevas som en egen bostad. Där finns generösa ytor för gemenskap och spontana möten, till exempel loftgångar. Arkitekterna presenterade förslag på hur loftgångar kan se ut med generösa terassliknande ytor, som breda gemensamma balkonger med promenadstråk och utplacerade sittmöbler.

Generöst breda loftgångar inbjuder till möten och stärker gemenskapen för de boende.

På vissa ställen håller Jakobsson Pusterla en distans till fasaden och låter ljuset falla ner längs fasaden samtidigt som de bygger ett uterum liknande en förgårdsmark. Idén modellerade Olivier upp i Archicad och visualiserade med bilder i 3D Studio Max.

"Idéerna hade varit svåra att presentera om vi inte haft 3DS och Archicad", säger Olivier.

Dynamiska länkar stoppar tidstjuvar

I projektgruppen har Olivier stått för det mesta av modelleringen av huskropparna, ytorna och hela konceptet. Efter att tillsammans med kollegor ha grovskissat för hand med penna och papper och tagit in alla fakta, med fastighetsgränser, säkerhetskrav och detaljplanens struktur, gick han över till att modellera direkt i Archicad.

Till en början var detaljnivån låg under modellerandet. Efter hand som olika idéer testades utvecklades modellen, mer information lades till och gestaltades med en högre skärpa för att projektet skulle få en sammanhållen gestaltning.

"När vi modellerade husen och omgivningen ville vi hitta en estetik, att de skulle vara inbjudande och ge en hemtrevlig känsla. Detaljnivån var inte så hög och efter hand la vi till räcken, pelare och andra byggelement. Det som är bra i Archicad är att allt hänger ihop. Till exempel är räckena dynamiskt länkade till bjälklagen i loftgångarna. När jag drar i soliden följer räcket i loftgången med."

Trygghetsboendet i Viken, söder om Höganäs, präglas av småskalighet och närhet.

När soliderna är länkade på det här sättet bidrar det till att effektivisera processen i projektet.

"Dimensioneringen underlättas och vi vinner tid. Jag behöver inte rita om räcket varje gång jag modifierar och ändrar ett mått på bjälklagret. De följs åt simultant."

Han tycker det är ett nöje att jobba i 3D: "Modelleringen går snabbt och är exakt. När jag drar i ett fönster eller i en vägg ser jag resultatet direkt, det gör att man inte blir rädd att testa olika lösningar."

Att få arbeta så här flexibelt gör att mer tid kan ägnas åt att lösa problem. Ett bra exempel är när arkitekterna ritade fasaden till ett köpcentrum i polska Poznan.

"Vi ville göra fasaden mer intressant och gav den ett särskilt mönster. I Archicad importerade vi det designade mönstret för att pröva hur det skulle komma att se ut på hela byggnaden och för att ta fram en lösning som gav fasaden det önskvärda uttrycket."

Presentation med layoutprogram

Projektet med trygghetsboendet i skånska Viken diskuterades flera gånger med beställaren och andra beslutsfattare för att få synpunkter. Innan mötena tog man fram tryckt presentationsmaterial för deltagarna och använde InDesign för att skapa en informativ layout av ritningar, planer och liknande. Stora delar av den informationsmängd som är inlagd i Archicad användes och designades både i A4 och A3.

Gestaltningen av trygghetsboendet passar väl in i den lokala kulturmiljön med den gamla fiskebyn och skånegårdens skydd mot väder och vind.

Projektgruppen fick ett färskt underlag efter de senaste kommentarerna och diskussionerna ledde projektet vidare. Idén om den gamla skånegården i en modern tappning är på väg att realiseras och med det kommer säkerligen trivseln att öka för de boende.

Fakta

Namn: Olivier Gras
Är: Arkitekt
Arbetat med Archicad sedan: 1998
Favoritfunktion i Archicad: Renovation Filter, flexiblare arbete med skisser.

Author image

About Love Janson

Love Janson is a communication strategist at ComWise AB. He has a BA degree in communication from Halmstad University.
  • Sweden