Tips & Tricks

Direkte udveksling af 3D-modeller mellem Revit og Archicad

Den amerikanske Archicad-forhandler, BIM6x, har udgivet et gratis plugin til Archicad, som gør det muligt at importere og eksportere filer direkte til Revit i RVT- eller RFA-format. Man kan læse mere om plugin’et og downloade direkte fra BIM6x’s hjemmeside.

Udover, at det helt åbenlyst gør det muligt at åbne Revit-filer i Archicad, betyder det nye plugin også, at det nu også bliver muligt at åbne Revit-filer på en Mac…

Plugin’et bygger på Teigha-teknologi fra Open Design Alliance, som også udvikler teknologien bag DWG-oversætteren som vi i forvejen kender fra Archicad. BIM6x har med lidt hjælp fra GRAPHISOFT omdannet dette til en helstøbt løsning i Archicad.

Der er 3 muligheder for import og eksport med det smarte plugin:

 • Import RFA-objekter som GDL-0bjekter (dør, vindue eller objekt) fra RFA-filer i version 2011-2018
 • Hotlink 3D-geometri fra RVT-filer i Archicad fra Revit 2011-2018
 • Eksport Archicad-modellen som 3D-geometri som RVT-filer til Revit 2017

Lad os først kigge på eksporten til Revit. Det foregår, som illustrationen herover viser, helt smertefrit. Der er nogle forskellige indstillinger, som hovedsageligt handler om hvilke egenskaber der skal eksporteres.

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er geometri, som eksporteres – altså ikke tegninger – og objekterne bliver ikke til vægge, døre, dæk, tage og trapper i Revit, men alene vist som geometri (“in place mass”). Vil man have oversat en væg i Archicad til en væg i Revit, skal man benytte IFC. – Men kvaliteten af 3D-modellen er høj med korrekt geometri, samt overflader. Herunder ses min test model åbnet i Revit:

En anden mulighed er at linke RVT-filer ind i Archicad, hvilket også er lige ud af landevejen, ved at benytte samme metode, som når Hotlinked Modules og IFC linkes ind i modellen: 

Hele den linkede model tilhører et lag, som slår hele den linkede model til og fra med ét klik. Man kan også styre om etagernes placering skal holdes som i Revit-filen, eller om man vil tvinge dem til at følge Archicad-projektets etage-placering.

Der udover kan man også styre om egenskaber og materialer skal importeres fra Revit-filen, samt i hvilken detaljering krumme bygningsdele skal vises, så modellen  hverken bliver for grov eller for tung (langsom) at håndtere. Som standard bliver Revits kategorier oprettet som hvert sit lag og med Layer Extension “RVT”, så man let kan skelne disse lag fra resten:

Lag kan styres efter Revits kategorier, så det er let at slå objekt-typer til og fra, da alle objekter i Archicad importeres som GDL-objekter. En væg fra Revit bliver altså ikke til en væg i Archicad, men “bare” et objekt. Vil man have bygningsdelene bliver til de korrekte typer i Archicad, skal man i stedet benytte IFC-filer frem for RVT-filer. – Men den linkede modell bliver rigtig flot i Archicad: 

Selv om 3D-modellen oversættes rigtig flot, er det dog svært at sige det samme for planvisningen, da alle bygningsdele oversættes til GDL-objekter:

Snit og opstalter fungerer dog helt fint.

Den sidste mulighed er at importere Revit Families som GDL-objekter. Det er igen super nemt! Som eksempel har jeg downloadet nogle vinduer fra www.bimobject.com, der kun er lavet til Revit:

Objekterne importeres så i Archicad, og igen er der lidt indstillinger at tage stilling til undervejs:

Det giver næsten sig selv, og der er ikke mange klik før vinduet ligger i Archicad-filens bibliotek:

Hér kan man sætte nogle helt få indstillinger, men også se nogle af de data, som er med i importen fra Revit. Så er et bare at sætte vinduet i en væg:

Det fungerer fint, men der kan være lidt forskellige problemer med geometrien, som f.eks. en lille afstand mellem vinduet og væggen, som kan være svær at leve med. På planen er vinduets ikon også lidt fattigt:

Generelt kan man sige, at der er en række udfordringer ved at åbne og gemme Revit-filer direkte i Archicad. Det er kun 3D-modellens geometri, som kommer med og ikke tegningerne. Man kan enten åbne og gemme hele 3D-modellen, hvilket giver rigtig flot geometri, men hvor alt bliver til GDL-objekter i Archicad eller “Masses” i Revit – eller også importere Revit Families enkeltvis, hvor vinduer og døre kategoriseres korrekt, men kun delvist vises korrekt i modellen.

Kvaliteten af udvekslingen er altså større ved brug af IFC eller GDL-objekter udviklet specifikt til Archicad. Så dette nye plugin ændrer altså ikke noget omkring, at udvekslingen på tværs af fag-discipliner stadig bør være IFC og at producenterne stadig skal udvikle BIM-objekter til både Revit og Archicad. – Men hvis man en dag kommer ud for, at man kun har adgang til Revit filen, så er der nu en løsning, som faktisk fungerer til et rimeligt niveau.

Nogle af fordelene ved IFC frem for direkte oversættelse af Revit-filer er:

 • Parametriske bygningsdele
 • Målsætning som følger objekterne
 • Information om konstruktioner, f.eks. bæreevne og sammensatte bygningsdele
 • Bygningsdelenes hieraki, som f.eks. at et vindue tilhører en væg
 • Muligheden for at filtrere indholdet af modellen ved import
 • Styring af modellens nulpunkt med “Survey Point”-objektet
 • Oversættelse af modulnet

En anden årsag til fortsat at holde sig til IFC, at Autodesk ikke dokumenterer, hvordan deres fil-format fungerer. Det betyder, at Open Design Alliance er nødt til at prøve sig frem, når de udvikler deres oversætter, indtil de har en fundet en løsning som fungerer. Derfor vil RVT/RFA konverteringen altid være en version bagefter seneste Revit-version, og man vil ikke kunne garantere, at dette vil fungere i al fremtid. Hvem ved om BIM6x vil blive ved med at investere i udviklingen af en Revit-oversætter, og om det bliver ved med at være en gratis løsning? Modsat, er det jo også muligt, at Open Design Alliance bliver bedre og bedre til at oversætte Revit-filer, så kvaliteten, egenskabsdata og objekt-typer i fremtiden bliver bedre. – Tænk hvis tegningerne en dag vil kunne oversættes, så Sheets i Revit bliver til Layouts i Archicad med al grafikken korrekt oversat!

Så intet er ændret. Det er stadig IFC som er den gældende standard for udveksling mellem Revit og Archicad. Producenterne bør stadig lave specifikke BIM-objekter til både Revit og Archicad. Archicad er stadig helt forrest i feltet, når det kommer til at kunne håndtere en bred række software-specifikke (proprietære) fil-formater, som f.eks. RVT (Revit), RFA (Revit Families), 3DM (Rhino), SKP (Sketchup), 3DS (3DStudio), Artlantis, Google Earth, DWG (AutoCAD) og DGN (Microstation). Archicad er stadig et af de allerbedste BIM-programmer i forhold til at kunne importere og eksportere filer i åbne standarder, som f.eks. IFC, DXF, PDF, JPEG, TIFF, MGEP, MPEG4, PNG og GIF. For ikke at nævne, at Archicad kan gemme til tidligere versioner af sit eget fil-format. – Altsammen noget, som gør livet lettere for brugerne!

Author image

About Thomas Graabæk

Thomas Graabæk has been working 10 years as an architect, with a clear interest in the digital tools used for sketching and detailing, but also with 3D modeling and visualization. Since 2006 he has been working as a BIM Manager, and his main focus has been BIM in general and particularly OpenBIM, trying to bridge collaboration between disciplines and software platforms.
 • Denmark