Articles

Hos Sangberg er BIM genvejen til bæredygtig arkitektur

Hos Sangberg betragter man BIM som et kommunikationsværktøj, der styrker vidensdeling, samarbejde og resulterer i bæredygtige projekter.

Sangberg er en københavnerbaseret tegnestue, der har implementeret et 100% integreret BIM-workflow. Tegnestuen anvender BIM på både konkurrenceforslag og udviklingsprojekter. Ved at integrere BIM fra starten bliver det lettere at dokumentere konsekvenserne af de beslutninger, der bliver taget i de tidlige faser.

Foto: Sangberg
Tegnestuen anvender blandt andet blandt andet ARCHICAD til at lave sol-, vind- og energianalyser og benytter BIM som et designværktøj, der giver tegnestuens ansatte mulighed for at eksperimentere sig frem til de bedste løsninger ─ i tæt parløb med projektets øvrige aktører.

BIM er vejen til mere bæredygtige projekter

Erik Folke Holm-Hansson, BIM-ingeniør hos Sangberg, fortæller "Når man arbejder med digitale modeller er det relativt enkelt at lave alle de nødvendige beregninger og justere projekterne, så de bliver så bæredygtige som overhovedet muligt. BIM gør det nemmere at dokumentere den miljømæssige bæredygtighed, hvilket giver bygherrer et faktuelt grundlag at træffe beslutninger ud fra. For mig er der en entydig sammenhæng mellem BIM og byggeriets bæredygtige dagsorden.”

Totaløkonomiske analyser

I takt med at både udviklere og bygherrer i stigende grad fokuserer på totaløkonomien, bliver BIM om muligt endnu mere relevant, forklarer Warren Smith, arkitekt hos Sangberg. Han fremhæver, hvordan BIM-software gør det muligt at udføre LCC-analyser på byggeprojekter og få overblik over totaløkonomien. ”Som bekendt består den gængse opfattelse af bæredygtighed af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Med BIM bliver det muligt at lave LCC-analyser, så man får et databaseret grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det giver mulighed for at træffe validerede økonomiske beslutninger, der i høj grad også har positive miljømæssige konsekvenser."

Understøtter co-creation

BIM fremmer desuden samarbejdet mellem projektets parter, mener Warren Smith: ”Fordelene ved BIM er mange og ved at anvende BIM i de tidlige faser opstår et godt udgangspunkt for co-creation. BIM er i høj grad er et kommunikations- og samarbejdsværktøj, hvor den digitale tvilling af bygningen udstikker rammerne for projektets retning – vel at mærke med respekt for alle de involverede parters faglighed."

Foto: Sangberg

"Når man arbejder med BIM, er det vigtigt at man arbejder sammen og løbende optimerer den fælles digitale model. Det er også her, at arkitekternes evne til at oversætte det tekniske til det menneskelige kommer til udtryk, idet man ofte optimerer projektet med samarbejdspartnerne og de kommende brugere.”

Parametrisk design optimerer projekterne

Erik Folke Holm-Hansson benytter parametrisk design ved at kombinere ARCHICAD, RHINO og GRASSHOPPER, når han arbejder.

Foto: Sangberg

Han forklarer, hvordan metoden blandt har været anvendt til at optimere lysindfaldet i Havnehusene i Aalborg Havn, som tegnestuen har udviklet for A. Enggaard A/S. ”Med parametrisk design har det været muligt at justere facaderne, så alle lejlighederne i Havnehusene får optimalt lysindfald, hvilket i sidste ende kommer beboerne til gode i form af et godt bo-miljø.”

BIM og DGNB: konkretisering af bæredygtighed

Af og til kan det være en jungle at finde rundt i de forskellige bæredygtighedstiltag, når man skal udvikle nye projekter. Her ser både Warren Smith og Erik Folke Holm-Hansson et stort potentiale i at anvende certificeringsordninger som for eksempel DGNB.

Erik Folke Holm-Hansson og Warren Smith. Foto: Cameron Clarke/Sangberg

”Når man anvender DGNB, er der ikke så meget at diskutere. Enten opfylder man kravene til et konkret certificeringsniveau, eller også opfylder man dem ikke, og BIM gør det muligt at trække relevante data ud af projektet i de meget tidlige faser,” afslutter Warren og Erik samstemmende.

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
  • Denmark