Articles

BIM for seniorer

Hos Sangberg arbejder man med et fuldt integreret BIM-workflow, der understøtter tegnestuens ambitioner om at skabe bæredygtig arkitektur. Vi har spurgt BIM manager Irina Nica og arkitekt Signe Kjær om fordelene ved at anvende BIM helt fra de første faser i et udviklingsprojekt.

Foto: Cameron Clarke for Sangberg Architects 

Sangberg Architects holder til i København på kanten til Nordhavn, der i disse år transformeres fra industrihavn til en klimasikret og multifunktionel bydel. Sangberg samarbejder med COBE, SLETH, og Rambøll på masterplanen for det enorme udviklingsområde, hvor Sangberg også står bag en række boligprojekter og byrum. Tegnestuens ambitioner er at skabe klimavenlige byer, bygninger og byrum, og spidskompetencerne ligger i krydsfeltet mellem byrum, bygninger og byplanlægning. Tegnestuen arbejder konsekvent med bæredygtighed som designværktøj og bruger analyser, modelleringer og prototyper som afsæt for at udvikle strategier og designløsninger.

Sangberg opstod, da den prisvindende tegnestue POLYFORM blev delt op i henholdsvis Werk Arkitekter og Sangberg Architects i 2016. Sangberg beskæftiger i dag 19 ansatte fordelt på arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og PR-professionelle. Udover Nordhavn omfatter projekterne blandt andet Hauser Plads / Center for Renhold, haven ved Statens Museum for Kunst, udearealerne ved NOMAs tidligere restaurant, Tagkronen i Vanløse, samt en række andre masterplans-, klimatilpasnings-, landskabs-, byrums-, bygge- og boligprojekter. Snart afleveres 68 klimavenlige boliger på Helgoland til indflytning henover sommeren 2019.

Tagkronen i Vanløse består af 168 bæredygtige boliger, bygget af lette træmoduler. Projektet er skabt i samarbejde med POLYFORM, WERK, H+ Arkitekter, Leonard Designarkitekter, Grontmij, Ingholt Ingeniører og Tetris A/S. Foto: Cameron Clarke for Sangberg Architects. 

VoksenPlus – et bæredygtigt seniorboligfælleskab

Hos Sangberg arbejder man ud fra et mantra om at ’Fremtiden er let’. “Byggeri med tunge materialer er ikke bæredygtigt. Det siger sig selv; jo tungere materialer, man bygger med, jo større andel af materialet anvendes til at bære sin egen vægt. Det betyder endnu mere materiale og energi, brugt udelukkende til at få et hus til at stå. Jo lettere materialer, man bygger med, jo mindre materiale og derved mindre energi. Byg let – det er bæredygtigt!” forklarer Jonas Sangberg, arkitekt og partner hos Sangberg.

Et af de projekter, hvor tegnestuen for alvor implementerer fremtiden er let-tankegangen er VoksenPlus, der er et nyt klimavenligt koncept for seniorboligfælleskaber. VoksenPlus er udviklet af Tetris A/S i samarbejde med Sangberg og målet er at imødekomme den stærkt voksende gruppe af seniorers ønsker om bæredygtige og attraktive boliger.

Voksenplus udarbejdes i samarbejde med Tetris A/S og Rasmus Friis A/S. Illustration: Sangberg 

Én ting er selve boligens kvalitet, men derudover indfrier VoksenPlus mange seniorers ønsker om at indgå i hverdagsfællesskaber. Hermed bidrager lejeboligerne i VoksenPlus til at modvirke ensomhed blandt ældre, og for at understøtte dette er VoksenPlus-boligerne organiseret i en karrébebyggelse, der kædes sammen af en atriumhave – et overdækket haverum, som trækker naturen helt ind i bebyggelsen og giver mulighed for spontane, uorganiserede møder mellem beboere og besøgende i området.

Voksenplus udarbejdes i samarbejde med Tetris A/S og Rasmus Friis A/S. Illustration: Sangberg 

Boligerne opføres som modulbyggeri i træ. Ved at bygge i træ, der er et af verdens mest bæredygtige byggematerialer, og i høj grad fokusere på genanvendelige byggematerialer, indskriver VoksenPlus sig naturligt i den cirkulære økonomi. Planen er, at der skal opføres omkring 2.000 boliger inden for de næste 4 år fordelt på en række forskellige projekter i bynære områder.

BIM er oplagt til modulbyggeri

Koblingen af modulbyggeri og spredningen over en række specifikke byggegrunde gør BIM oplagt som skitserings- og projekteringsværktøj. Signe Kjær er arkitekt hos Sangberg og har været en af de centrale personer på VoksenPlus-projektet. Hun fortæller, at modulkonceptet gør det nemt at tilpasse boligerne til de respektive områder, de skal opføres i. “VoksenPlus er resultatet af et omfattende udviklingsarbejde, hvor målet har været at udvikle et koncept opbygget af moduler, der både er bæredygtigt, og som nemt kan applikeres på forskellige byggegrunde. Under selve udviklingsarbejdet har vi anvendt ARCHICADs Teamwork-teknologi, der er ideelt, når mange personer skal samarbejde på et stort og kompliceret projekt. Teamwork betyder, at flere medarbejdere eksempelvis kan logge ind i samme projekt og reservere netop den del af 3D-modellen eller tegningerne, de ønsker at arbejde med. Eksempelvis kan jeg arbejde på facaderne eller rumplanerne, samtidig med, at mine kolleger udvikler en anden del af projektet,” fortæller Signe Kjær.

Illustration: Sangberg 

ARCHICAD er ikke kun til skitsering, men giver også en række fordele, når konceptet skal konkretiseres og tilpasses forskellige byggegrunde. “Overordnet set består VoksenPlus af tre boligtyper, der sammensættes forskelligt alt efter, hvor de skal opføres. Når vi først har fået det grundlæggende koncept på plads i 3D-modellen, anvender vi ARCHICADs indbyggede Hotlink-funktion til at tilpasse konceptet til de konkrete byggegrunde. Hotlinks gør det også nemt, hvis man skal implementere ændringer sent i forløbet, da man f.eks. kan nøjes med at ændre 3D-modellen af en boligtype, hvorefter ændringerne automatisk slår igennem på de stedspecifikke projekt-modeller og alt det tilhørende tegningsmateriale” forklarer Signe Kjær.

Tilpasninger og revideringer er intet problem

Irina Nica er BIM-manager hos Sangberg og fremhæver, hvordan BIM-metoden frigiver ressourcer, der gør det muligt at kære sig lidt mere om de arkitektoniske løsninger: “ARCHICAD giver en stor effektivisering af udviklingsarbejdet, ligesom det er markant lettere, hvis man på et givent tidspunkt skal ændre på projektet. Når jeg bliver bedt om at ændre på facaden eller tilpasse boligerne til en ny byggegrund, tænker jeg ofte ’oh, oh, det kommer til at tage tid’. Men så bliver jeg altid positivt overrasket over, hvor nemt og hurtigt, det er at ændre på projektet i ARCHICAD.” Netop fordi arbejdsprocessen optimeres med BIM, frigiver det tid, der kan anvendes til at hente inspiration og komme op med bedre løsninger. “Med BIM får jeg tid til at blive inspireret og fokusere lidt mere på detaljerne og udvikle en endnu mere værdiskabende løsning, hvilket forbedrer projektet — både ud fra et totaløkonomisk, socialt, kvalitets- og miljømæssigt perspektiv.”

Illustration: Sangberg 

Sangberg arbejder med OpenBIM og udveksler data i IFC-formatet, så alle involverede parter får mulighed for at samarbejde BIM-baseret med projekterne, uanset hvilken software de anvender. Alle data ligger i én samlet fil, hvilket også gør det nemt for rådgiverne at kvalitetssikre projektet og udvikleren at beregne de præcise byggeomkostninger.

For Sangberg er BIM en naturlig del af workflowet. Fremtiden er let, og BIM gør hele processen endnu lettere.

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
  • Denmark