Articles

Vejle Kommune: Den første kommune i Danmark med eget VR-studie

Teknologi der skaber dialog

CAVE-løsningen fra Epiito giver planlægningsafdelingen i Vejle kommune mulighed for at indlede en dialog med deres borgere og andre interesserede parter vedrørende byens udvikling.

Christoffer Melson er formand for kommunens tekniske udvalg. Efter et besøg i VR Studio udtaler han til den lokale avis Vejle Amts Folkeblad: "Dette vil være et godt redskab, når vi skal forklare, hvordan et fremtidigt projekt vil se ud. Som politikere har vi nu en bedre mulighed for at udforske et nyt projekt, før vi giver det et ja eller nej.”

Lisbet Wolters er stadsarkitekt i Vejle og forklarer:
”De nye digitale værktøjer giver mulighed for at gøre arkitektur og byudvikling meget mere tilgængelig for alle, fordi det ikke kræver faglig viden at forstå en 3D-model. Det skaber samtidig større sikkerhed for investeringerne, når vi kan teste nye byggerier og projekter i den digitale bymodel, inden de føres ud i livet.”

VR Studio giver adgang til fremtiden, så borgerne kan udforske hvilke projekter der er på vej, forstå deres omfang og hvordan de passer ind i deres omgivelser.

VR giver nye muligheder for byudvikling

Hidtidig har byggeriets parter primært anvendt VR-løsninger på byggeprojekter. Men der er et stort og uudnyttet potentiale i at anvende VR til byudviklingsprojekter – både i forhold til transformationen af eksisterende byområder og ligeledes i udviklingen af helt nye byer på steder hvor man i dag kan have svært ved at forestille en by. I rapporten ”World Urbanization Trends” forudser FN, at 66 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer – hvilket svarer til 2,5 milliarder flere byboere. Det giver både muligheder og en række udfordringer, men der er ingen tvivl om at bæredygtig byudvikling bliver et af de centrale elementer i samfundsudviklingen de kommende årtier.

Illustration: “Bølgen” / “The Wave”, Vejle, Danmark

På samme måde som man skaber 1:1 visninger af 3D/BIM bygningsmodeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af by-modeller. En VR-model af en kommende by giver aktørerne unikke muligheder for at udforme og tilpasse fremtidens byområder. Med VR er det muligt at teste hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed, bykvaliteter og bæredygtige klimatilpasningstiltag spiller sammen og går op i en højere enhed.

Med andre ord skaber VR nye muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse — og Vejle Kommune er landets første til at udnytte potentialet i VR.

Om Epiito

Epiito A/S, datterselskab af BIM Equity A/S, er en dansk virksomhed med et internationalt perspektiv, der leverer 3D hardware- og softwareløsninger til bl.a. sundhedsvæsenet og byplanlægning. Målet er at levere byggebranchens stærkeste værktøjer til digital brugerinddragelse med en stærk tro på, at kommunikation og vidensdeling er nøglen til succes. PC, Mobil, VR headsets og CAVE i én løsning.

Kontakt eller læs mere om Epiito her: www.bimequity.dk/epiito og epiito.com

Author image

About Jonas Salih

Jonas Salih is CEO at BIM Equity A/S. With experience from a large number of complex projects that have placed heavy demands on the consultants and the technology they are required to use to optimize the process, a passion to improve and develop the industry has risen inside Jonas. With BIM Equity he aspire to create better conditions for process and collaboration - together!