Articles

Suomen suurimman puukerrostalohankkeen puuelementit tuottaa VVR Wood

Puurakentaminen on ollut pinnalla jo pitkään, mutta nyt Euroopankin mittakaavassa vaikuttava puukerrostalohanke Kuusikko Tampereella takaa sen, että puusta puhutaan taas. Projektin puuelementtituotannon hoitaa VVR Wood Oy, joka käyttää Archicad-laajennus ArchiFramea.

Suomen suurimman puukerrostalohankkeen, Kuusikon, elementit valmistetaan VVR Woodin Heinolan-tehtaalla.

Keskustelin lokakuussa VVR Woodin tuotantojohtaja Ville Valveen kanssa puurakentamisen mahdollisuuksista ja haasteista Heinolassa sijaitsevalla elementtitehtaalla.

Mitä haluasit kertoa VVR Woodista?

"VVR Wood Oy on kasvava puurakentamiseen keskittyvä yritys. Me suunnittelemme, valmistamme ja asennamme puuelementtirakennuksia – lähinnä puukerrostaloja ja suurempia puurakennuksia. Tehtaallamme Heinolassa työskentelee noin 30 henkilöä, ja puuelementtejä valmistetaan hyvin tarkasti rajatun ja valvotun prosessin avulla. Kolmella tuotantolinjallamme voidaan valmistaa kerrostalon kerros viikossa. Pyrimme siihen että työmme on monistettavaa mutta myös joustavaa."

Miten kuvailisit Kuusikko-hanketta?

"Kuusikko Tampereen Vuoreksessa on siis todellakin Suomen suurin puukerrostalohanke. Talojen loppuasiakkaat ovat A-Kruunu Oy ja TA-asumisoikeus Oy, ja hank­keen ke­hit­tä­jä­nä ja ura­koit­si­ja­na toi­mii Ark­ta Ra­ken­nus Oy. Kerrosneliötä tulee yhteensä 14 373 ja asuntoja 195. Kohteen suunnittelu on jo pitkällä, ja tuotanto alkoi loppukesästä 2020. Kohde on VVR Woodin historian suurin yksittäinen hanke, ja toimitukset jatkuvat pitkälle vuoteen 2021. VVR Wood vastaa kohteen puuelementtien kokonaistoimituksesta aina asennukseen saakka. Kuusikko valmistetaan VVR Woodin Heinolan-tehtaalla."

Miksi olette valinneet puun rakennusmateriaaliksi?

"Vastuu ja ympäristöystävällisyys ovat isoja trendejä rakentamisessa, ja puun vähähiilisyys puhuttaa edelleen. Puussa on valtava potentiaali, vaikkapa sellaisissa asioissa kuin täysin muovittomassa rakentamisessa. Mutta meille ratkaisevaa on myös puun tuottavuus sekä puuelementtien valmistamisen tehokkuus. Puu on hyvä, kokonaisvaltainen rakennusmateriaali, josta me pyrimme saamaan kaiken irti tehostamalla elementtien valmistusprosessia. Puu antaa meille mahdollisuuden tehdä enemmän asioita valmiiksi tehdasoloissa toisiin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Elementtien kokoonpano tehdasoloissa on turvallisempaa ja laadukkaampaa. Puuelementtivalmistus tukee tuottavuutta ja vastuullista rakentamista. Tuoteosatoimittajana haluamme tehdä puurakentamisesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa."

Mitkä ovat elementti-tuotannon haasteet?

"Meidän haaste on olla sekä joustavia että nopeita – ja vastata silti hintakilpailuun. Korkea esivalmistusaste edellyttää tarkkaa suunnittelua. Arkkitehdin mallissa voi olla esimerkiksi 200 erillistä osaa, mutta kun rakennus on suunniteltu elementeiksi ja on valmiina tuotantoon, osia voi olla helposti 2 000, jopa 20 000. Tavoitteenamme on varmistaa, että tieto kulkee tehokkaasti jokaisesta mallinnus-, valmistus- ja rakennusvaiheesta toiseen."

Mikä on ArchiFramen rooli elementtituotannossa?

"ArchiFrame on tärkeä osa tuotantoprosessiamme. Kaikki valmiit elementtituotteet kulkevat suunnittelutiimimme kautta, ja siellä työkaluna on nimenomaan ArchiFrame. ArchiFrame on se avaintyökalu, jonka avulla me siirrymme arkkitehdin suunnitelmasta toteutussuunnitelmaan. Kaikki se, mitä valmistamme täällä Heinolassa, tehdään ArchiFramella. Yhdessä seinässä voi olla vaikkapa sata komponenttia, ja ArchiFrame on käsitellyt niistä jokaista. Etenkin esivalmisteluvaiheessa ja automatisoinnissa ArchiFrame on korvaamaton."

Ville Valve kertoo ArchiFramen olevan se työkalu, jonka avulla VVR Wood siirtyy arkkitehdin suunnitelmasta toteutussuunnitelmaan.

Mitkä ovat ArchiFramen edut elementtivalmistuksessa?

"ArchiFramen etuja on, että pystymme itse rakentamaan ja säätämään elementtityyppejä. Voimme toimittaa räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille joustavasti ja kilpailukykyisesti. ArchiFrame auttaa myös kappaleiden esivalmistuksessa. Saamme työstökoneiden ohjaustiedostot komponenttien katkaisua ja merkintää varten. Merkintöjen avulla ohjataan myös elementtien kokoonpanoa. Meidän kilpailukykymme ei tule siitä, että kokoonpanossa tehdään jokin asia tosi nopeasti, vaan siitä, että koko tuotantoketju työmaalle asti on tehokas."

Mikä on tiedonhallinnan rooli rakentamisessa?

"Tietotekniikan ja tiedonhallinnan kehittämisessä on vielä valtava potentiaali rakennusalalla. Edes nykyisten työkalujen kaikkia hyötyjä ei ole vielä otettu käyttöön. Ohjelmistot, kuten ArchiFrame, tekevät puolestamme osan suunnittelun rutiinityöstä, jolloin voimme keskittyä niihin kohtiin, joissa voimme oikeasti tuottaa hyötyä asiakkaalle. Olemme projektitoimittaja, ja meidän tulee kyetä vastaamaan joustavasti asiakkaan tarpeisiin. ArchiFramen avoin ympäristö mahdollistaa hyvin erilaisten ja projekteittain muuttuvien rakenteiden suunnittelun. Seitsemässä vuodessa emme ole tehneet kahta täysin samanlaista rakennusprojektia. Siksi asioiden kustomointimahdollisuus ja muunneltavuus on meille tärkeää."

Elementtien kokoonpano tehdasoloissa on turvallisempaa ja laadukkaampaa.

Puukerrostalojen ja suurten puurakennuselementtien tuotantoon erikoistunut tehdas valmistui Heinolaan keväällä 2020.

Mitkä ovat puurakentamisen erityispiirteet?

"Elementtien mahdollisimman pitkälle viety tehdasvalmistus on avainasemassa. Koko hankkeen kannalta on tärkeää optimoida kokonaisuutta, ei pelkästään yhtä rakenneosaa tai hankkeen toteutusvaihetta. Tuoteosatoimittajana pystymme auttamaan asiakasta kokonaisuuden hallinnassa. Moni asia toistuu tuhansia kertoja yhden rakennusprojektin aikana, joten panostamme monistettavuuteen ja laadunvalvontaan."

Mikä on Kerto-Ripa?

"Yhdessä Metsä Woodin kanssa kehitetty Kerto-Ripa-LVL-elementti on hyvä esimerkki puun innovatiivisesta potentiaalista. Kerto-Ripa-elementit tehdään rakenteellisesti liimaamalla, mikä mahdollistaa jäykkien ja pitkien lattia- ja kattorakenteiden valmistamisen materiaalitehokkaasti. Kerto-Ripa on CE-merkitty tuote, jonka valmistamista valvotaan tarkoin. Jokainen toimittamamme elementti on jäljitettävissä."

Millainen VVR Wood on yhteistyökumppanina?

"Haluamme olla nimenomaan joustava kumppani ja tuottaa asiakkaalle juuri heidän tarpeitaan vastaavat rakenteet. Tässäkin ArchiFramen joustavuus auttaa meitä. Valmiin paketin pitää huomioida asiakkaan tarpeet. Siinä auttaa, että olemme valinneet oikeat tekniset ratkaisut, kuten ArchiFramen. Haluamme osallistua koko prosessiin heti hankesuunnittelusta alkaen sekä olla helppo ja houkutteleva partneri arkkitehdeille ja rakentajille."

Lue lisää ArchiFramesta
Author image

About Kayleigh Töyrä

  • Finland