Articles

Med værket i centrum

Hos WERK søger man det skæve og unikke i hvert projekt. Målet er at skabe bæredygtige projekter, der giver noget tilbage til både byen og bygherren.

WERK er en københavnerbaseret tegnestue med 25 ansatte, der udgør en blanding af arkitekter, landskabsarkitekter og en enkelt bygningskonstruktør, som dog også er uddannet arkitekt. Derudover er der ansatte, der varetager økonomi og PR. Vi har sat Nikolaj Frølund Thomsen, partner og ansvarlig for byggeri, og arkitekt Peter Berner i stævne til en snak WERKs visioner, projekter og deres BIM-baserede workflow.

”Det ligger jo nærmest i vores firmanavn, at vores ambition er at skabe særlig arkitektur. Vi udvikler værker med høje kunstneriske ambitioner, der skiller sig ud. Vi prioriterer fællesskabet i alle vores projekter og analyserer os frem til, hvordan vores projekter giver noget til beboerne, dem, der kommer rundt om bygningerne og ikke mindst til byen, de bliver opført i,” fortæller Nikolaj Frølund Thomsen.

Fra planlægning i den store skala til staudebedet

© WERK

Tegnestuen arbejder inden for alle skalaer. Werk dækker både byplanlægning, hvor Grønttorvet er et af de store projekter, byggeri med Stubkaj i Nordhavnen og Lanternen i Esbjerg som eksempler på igangværende byggerier, renovering og transformation, hvor WERK aktuelt er ansvarlige for ombygningen af Hellebæk klædefabrik, mens en række byrum på Carlsberg er gode eksempler på WERKs landskabsprojekter. Nikolaj Frølund Thomsen ser det som en klar fordel, at WERK både beskæftiger byplanlæggere, arkitekter og landskabsarkitekter. ”Det betyder, at vi har en helhedsorienteret tilgang, hvor vi forholder os til alt fra lokalplan til staudebed, hvilket både er interessant for os, men også sikrer sammenhæng og værdi for vores kunder og brugerne,” fremhæver han.

Når noget er smukt, så passer man på det

Ledelsesgruppen hos WERK består af fire partnere med en klar rollefordeling. Thomas Kock, er stiftende partner og kreativ direktør, Henrik Thomas Faurskov er ansvarlig for projektudvikling, Signe Hertzum er ansvarlig for landskab, mens Nikolaj Frølund Thomsen er overordnet ansvarlig for WERKs byggeprojekter. Sammensætningen af ledelsesgruppen sikrer, at WERKs projekter altid udvikles ud fra en helhedsorienteret optik, der æstetisk, funktionelt, socialt og historisk binder byen sammen. Tilgangen giver også WERK mulighed for at skille sig ud og konkurrere på andet end ren og skær økonomi ved at tilbyde bygherrer noget andet og mere, som sikrer merværdi. Det er også nødvendigt, når man ser på hvordan branchen udvikler sig, mener Nikolaj Frølund Thomsen. ”Med ingeniørernes igangværende opkøb af arkitektvirksomheder kombineret med at mange offentlige opgaver bliver udbudt i en eller anden form for strategiske partnerskaber, er det for os meget vigtigt at være bevidste om, hvilken værdi vi kan skabe for vores bygherrer. Og her oplever vi heldigvis, at vores kompetencer - nærværet, fleksibiliteten, kombineret med vores tekniske kundskaber - er i høj kurs blandt vores kunder. Med andre ord har jeg på fornemmelsen at vores kærlighed til og engagement for at udvikle nogle smukke bygninger og byer smitter af hele vejen rundt og skaber høj værdi i sidste ende. Vi er ikke drevet af optimering og effektivisering - men af kunsten af at udvikle noget smukt og langtidsholdbart sammen.”

BIM fra start til slut

© WERK

På trods af at WERK anvender BIM fra start til slut, er der ingen decideret BIM-ansvarlig på tegnestuen. ”Vi har ikke det store fokus på BIM, og det er ikke det vi snakker om i frokoststuen. Men det er et arbejdsredskab, som vi alle tager os af og tager alvorligt,” fortæller Peter Berner, der både er uddannet arkitekt og bygningskonstruktør. ”Vi har et fuldt integreret BIM Workflow. Af og til starter vi konkurrencer i Rhino, men de fleste af vores bygge- og landskabsprojekter har vi udelukkende kørt i BIM fra start til slut. Som en del af dette har vi også afinstalleret AutoCAD på de fleste af computerne,” forklarer han med et glimt i øjet. Ligesom på andre tegnestuer så har landskabsarkitekterne været lidt længere om at omstille fra 2D til BIM, men nu er tegnestuens landskabsafdeling stille og roligt også ved at blive konverteret til BIM.

Værdiskabelse på Stubkaj

Stubkaj i Nordhavnen er et godt eksempel på, hvordan tegnestuens forskellige faggrupper samarbejder for at skabe et værdiskabende projekt. Det 12.000 m2 store boligbyggeri er udviklet i samarbejde med Oluf Jørgensen ingeniører med Walls A/S og Nordkranen A/S som bygherrer. Stubkaj giver noget til byen i form af et integreret byggeri, hvor kontakten til vandet er til stede overalt ― til glæde for beboere og udefrakommende. Stubkaj skal DGNB Guld-certificeres og både bygning og landskab er startet som skitser i Archicad. Projektet er netop gået i jorden, og 3D har uden tvivl givet noget ekstra til projektet fortæller Nikolaj Frølund Thomsen. ”Af og til bilder vi arkitekter os ind, at vi kan forestille os en bygning med alle dens detaljer inde i hovedet, men ofte finder man ud af, at virkeligheden ser helt anderledes ud takket være 3D-modellen. Når projekterne bliver meget komplekse, er det en kæmpe fordel at kunne se alle detaljer hele tiden. Både for os selv, men i høj grad også for vores bygherrer.”

© WERK

Peter Berner fortæller, at det er stort arbejde at kvalitetssikre projektet for kollisioner mellem arkitekt og ingeniør. ”På Stubkaj trækker vi hele tiden snit og kigger på modellen i 3D. Vi bruger Archicad, mens ingeniørerne bruger Revit, så meget af kvalitetssikringen foregår ved hjælp af visuel granskning af små udsnit af fællesmodellen, som opdateres gennem projektet. I dag leverer vi et mere omfattende tegningsmateriale end tidligere. Når vi kan kigge rundt i 3D-geometrien, får vi et bedre overblik over, hvordan de forskellige detaljer skal bygges. Det er nemt at se, hvor der er clashes og svære overgange. Ved at optimere den digitale model, kan vi løse mere digitalt, hvilket betyder, at der er færre udfordringer, der skal håndteres på byggepladsen. I sidste ende betyder det, at både entreprenøren og bygherren er mere sikre på økonomien i projektet.”

Håndskitser og modeller kan noget særligt

BIM betyder også, at kommunikationen i selve projektteamet er forbedret markant, da det er muligt at diskutere projektet i 3D. Det giver også bygherren en øget sikkerhed for det endelige projekt, så derfor præsenterer WERK ofte 3D-modeller til byggemøderne. Men på trods af WERKs omfavnelse af BIM, så benytter tegnestuen stadigvæk håndskitser og fysiske modeller. ”Flere på tegnestuen er virkelig dygtige tegnere, og håndskitser er ikke så konkrete, så det er lettere at formidle idéer, ligesom modtageren læser sig selv mere ind i tegningerne. Derudover bygger vi stadigvæk masser af fysiske modeller, men hvor vi for 10 år siden byggede mange skitsemodeller i processen, er det – efter 3D-programmernes indtog – mere præsentationsmodeller til møder, vi bygger. Det er noget helt særligt at kigge på en fysisk model, og der en fascination over at nogen har gjort sig vildt umage og brugt lang tid på noget. Den tid, der bruges på at opbygge et flot BIM-projekt, giver underligt nok ikke det samme indtryk,” mener Nikolaj Frølund Thomsen.

© WERK/Snøhetta (visualisering MIR)

Når teknologien driller

I samarbejde med Snøhetta og Oluf Jørgensen Ingeniører er WERK ved at færdiggøre Lanternen, der bliver Esbjergs maritime center. Projektteamet arbejder på tværs af forskellige BIM-programmer, og mens kvalitetssikring og kollisionskontrol med IFC-filer fungerer problemfrit, kunne Peter Berner godt ønske sig lidt mere af IFC-formatet i forhold til detaljeprojektet. Med et stort komplekst projekt er der mange fagmodeller, som skal koordineres, og f.eks. kan detaljer ikke ses i modellerne, men på vedlagte tegninger. Det kunne være fint, hvis IFC-formatet eller nye typer af samarbejdsplatforme i fremtiden i højere grad løser dette problem.

© WERK/Snøhetta (visualisering MIR)

BIM er al arbejdet værd

I Danmark er der mange der bruger Revit som BIM-platform og selv om Nikolaj Frølund Thomsen synes, at Archicad på mange måder er en bedre løsning, der også resulterer i bedre grafisk styring af tegningerne, så er det en udfordring at skulle forklare, hvorfor man har valgt den software, der bedst passer til WERK, frem for det som de fleste andre bruger. ”Der er brug for en ny fortælling om, hvorfor det er fordelagtigt, at vi kan vælge den software, som er bedst for projektet.”

© WERK

Peter Berner istemmer og fortæller ”Jeg drømmer mig meget sjældent tilbage til AutoCAD. Der er nogle ting som spænder ben i BIM, men der er altid en løsning. Den kan være besværlig eller nem. Overgangen fra 2D til Archicad har dog været hård. Det kræver virkelig en indsats. Jeg har banket musen ned i bordet mange gange, men det er det hele værd. For os, for vores bygherrer og for projekterne.”

Author image

About Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange has worked with communication within the AEC industry for more than a decade. Pawel has a MA in Modern Culture and Dissemination of Culture from The University of Copenhagen as well as a B.Sc. from Copenhagen Business School.
  • Denmark